Även mindre företag kan göra en insats

Givare | 2020-10-12

Håkan Rydin äger enmansföretaget Hotbox och är ett bra exempel på hur även mindre företag kan göra en insats för CancerRehabFonden.

Även mindre företag kan göra en insats

Håkan Rydin vet av egen erfarenhet hur viktigt det är med rehabilitering. Han har själv haft cancer och har genom CancerRehabFonden fått möjlighet att delta i ett veckolångt rehabiliteringsprogram.

– Jag brukar säga att CancerRehabFonden är som sjöräddningen. Ni finns där för oss cancerdrabbade som kört fast och inte kommer vidare, säger Håkan Rydin.

Även mindre företag kan göra en insats

– Det är så oerhört många som drabbas av cancer och jag vill att fler får möjligheten till rehabilitering, precis som jag fick. Genom att stötta CancerRehabFondens arbete kan jag vara med och bidra till att fler cancerdrabbade får hjälp.

Hotbox är ett mindre konsultföretag inom management som hjälper mindre och medelstora bolag i olika förändringsprocesser.