Kallelse till ordinarie årsmöte 2020

Kallelse till ordinarie årsmöte 2020

På grund av rådande omständigheter med spridningen av corona har styrelsen flyttat fram årsmötet från maj till augusti.

Varmt välkommen till CancerRehabFondens årsmöte!

Datum: Onsdag den 19 augusti 2020
Tid: 17.00-18.30
Plats: Eriksbergsgatan 10 eller via länk

Valberedningens förslag till styrelse finns på vår webbsida tre veckor innan årsmötet, övriga dokument såsom Årsredovisning, verksamhets- och förvaltningsberättelse samt annan dokumentation kommer att finnas tillgänglig på samma ställe på hemsidan i PDF-format senast en vecka före årsmötet.

Om du har frågor eller önskar mer information är du välkommen att ringa oss på 08-522 001 00 eller mejla till: mari.gahm@cancerrehabfonden.se.

OBS! Deltagande i årsmötet gäller endast vid betald medlemsavgift avseende 2020. Varje medlem har en röst och kan inte rösta via ombud enligt stadgar.

Anmäl ditt deltagande senast 2020-08-12 till mari.gahm@cancerrehabfonden.se. I samband med anmälan får du besked om huruvida mötet sker fysiskt eller digitalt.

Välkommen!