DevCore

DevCore har funnits sedan år 2000 och är ett IT-konsultföretag inomutveckling och drift.

DevCore har sedan 2015 varit samarbetspartner till CancerRehabFonden. Med sin gedigna expertis inom IT har en av DevCores konsulter byggt vårt nya CRM-system.

 devcoreLogo

"DevCores expertis har gjort att vi har fått ett välfungerande system att arbeta i. En ovärderlig insats för vår verksamhet!"

- Mican Francke-Rydén, Rehab- och projektkoodinator, CancerRehabFonden

CancerRehabFonden erbjuder hjälp som borde vara självklar för alla cancerdrabbade. DevCore har ett nära samarbete med CancerRehabFonden och vi är starkt berörda över deras djupa engagemang, uppoffring och hjärtlighet. Samarbetet har inspirerat oss till att förstärka vårat engagemang i välgörenhet och vi önskar att andra företag någon gång får vara med om samma resa. För oss är det självklart att stödja CancerRehabFonden då vi märker att CancerRehabFonden gör skillnad för människor som inte kan få hjälp på annat sätt.

- Björn Wiberg, konsult, DevCore