Hur kan ni som företag hjälpa oss?

Som företag kan ni göra en stor och betydande insats för cancerdrabbade genom att stötta CancerRehabFonden. Våra samarbeten med företag vilar på tre olika ben.

CSR CancerRehabFonden

CSR-stärkt samhällsengagemang

Som företag visar man ett socialt ansvarstagande och engagemang för ett hållbart samhälle, och bidrar till att förverkliga vår vision om att alla cancerdrabbade ska få nödvändig rehabilitering.

Medarbetarskap - Investera i medarbetare

Att ta ställning i en viktig fråga och visa att man som företag bryr sig betyder mycket för både medarbetare, anhöriga och kunder. Tillsammans blir vi en betydelsefull aktör i arbetet med att hjälpa medarbetare snabbare tillbaka, och vid behov kan vi erbjuda rehabplatser till cancerdrabbade på företaget.

Ekonomi - Tillbaka till jobbet

Det är lönsamt att få tillbaka medarbetare snabbare från sjukskrivning. Företagets direkta kostnad för en sjukskrivning ligger normalt i intervallet 10 000 – 50 000kr per månad (varierar med lönenivå och sjukskrivningstid).

Ansvarig för Företagssamarbeten:

Eva Hansen, 0708-83 66 60 eva.hansen@cancerrehabfonden.se