”CancerRehabFonden är som sjöräddningen!”

”CancerRehabFonden är som sjöräddningen!”

Håkan Rydin äger enmansföretaget Hotbox och är ett bra exempel på hur även mindre företag kan göra en insats för CancerRehabFonden.

Håkan Rydin vet av egen erfarenhet hur viktigt det är med rehabilitering. Han har själv haft cancer och har genom CancerRehabFonden fått möjlighet att delta i ett veckolångt rehabiliteringsprogram.

– Jag brukar säga att CancerRehabFonden är som sjöräddningen. Ni finns där för oss cancerdrabbade som kört fast och inte kommer vidare, säger Håkan Rydin.

Genom att stötta CancerRehabFondens arbete kan jag vara med och bidra till att fler cancerdrabbade får hjälp.

Håkan Rydin, Hotbox

– Det är så oerhört många som drabbas av cancer och jag vill att fler får möjligheten till rehabilitering, precis som jag fick. Genom att stötta CancerRehabFondens arbete kan jag vara med och bidra till att fler cancerdrabbade får hjälp.

Hotbox är ett mindre konsultföretag inom management som hjälper mindre och medelstora bolag i olika förändringsprocesser.

BLI FÖRETAGSVÄN

Ditt företag blir en viktig kraft för att fler människor som överlevt cancer ska få professionell rehabilitering, hjälp och stöd så att de kan återvända till ett fungerande liv igen.