Skänk din aktieutdelning till CancerRehabFonden

Du som privatperson eller fåmansbolag kan skattefritt skänka din aktieutdelning till skattebefriade ideella organisationer med allmännyttiga ändamål. 

Det som skulle ha blivit 100 kronor efter skatt till dig som aktieägare, blir hela 143 kronor till CancerRehabFondens ändamål. Som fåmansbolag kan du som ägare enkelt skänka en kontant utdelning av ditt bolags vinst helt skattefritt. Läs mer

Så skänker du skattefritt

Det finns flera alternativ hur du kan gå till väga: 

  1. Om du har dina aktier hos en bank eller annan kapitalförvaltare, ska du göra CancerRehabFonden till mottagare, ”rättighetshavare”, till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman.
  2. Kontakta din bank eller kapitalförvaltare som hjälper dig att fylla i blanketten ”Anmälan om rättighetshavare för VP-konto”. Här kan du ladda ner blanketten.
  3. Om du är Private Banking-kund hos Nordnet kan du direkt hos nätmäklaren välja att ge din utdelning som en gåva till oss. Följ instruktionerna hos din nätmäklare.
  4. Om du har ett fåmansbolag och vill skänka din aktieutdelning, kontakta din bank så betalar de ut utdelningen till oss. Det kan vara bra att dokumentera gåvan som bevis vid revision. Mer information samt dokument för nedladdning finns här
  5. På grund av banksekretessen får vi inte alltid reda på vem som skänkt sin aktieutdelning till oss. Vill du inte att din gåva ska registreras anonymt, kontakta oss på info@cancerrehabfonden.se med vp-kontonummer, antal och vilket bolag utdelningen kommer ifrån.

Insättningsuppgifter

Organisationsnummer 802008-3534,  Bankgiro 900-2064.

För frågor om att skänka din aktieutdelning kontakta vår ekonomichef Carro Rentzhog på mail: carro.rentzhog@cancerrehabfonden.se, eller telefon: 08-522 001 12.