Engångsgåva

Engångsgåva

Direktinsättning

Plusgiro 90 02 06-4 eller Bankgiro 900-2064

Kortbetalning och inbetalningskort

Fyll enkelt i formuläret nedan - du väljer själv betalningssätt och belopp.

BetalningGivare
Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) krävs samtycke för att spara personlig data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du ger en gåva medger du att CancerRehabFonden registrerar och lagrar dina personuppgifter i vårt register. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. Vill du göra ändringar i dina uppgifter eller strykas ur vårt register så är du välkommen att kontakta oss: info@cancerrehabfonden.se