Månadsgåva

Tack för att du blir månadsgivare och hjälper fler cancerdrabbade tillbaka till livet.

Ditt regelbundna stöd ger oss möjligheten att bygga ett långsiktigt arbete. Som månadsgivare bidrar du med en valfri summa varje månad via autogiro - välj belopp nedan.

Betalningssätt och signering

För att Bankgirocentralen ska godkänna ditt autogiro.

CancerRehabFonden har 90-konto, det innebär att vi granskas av Svensk Insamlingskontroll som ställer krav på att minst 75% av intäkterna ska gå till ändamålet. Vi är också medlemmar i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som arbetar för etisk och professionell insamling och vi följer FRII:s kvalitetskod.

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) krävs samtycke för att spara personlig data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du ger en gåva medger du att CancerRehabFonden registrerar och lagrar dina personuppgifter i vårt register. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. Vill du göra ändringar i dina uppgifter eller strykas ur vårt register så är du välkommen att kontakta oss: info@cancerrehabfonden.se