Information angående Coronaviruset

Information angående Coronaviruset

På grund av spridningen av coronaviruset måste vi skjuta fram vår ansökningsperiod till rehabveckorna, vilket innebär att vi inte kan öppna ansökan i maj. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd om att begränsa resor och undvika sammanhang där flera personer träffas, vilket påverkar våra rehabveckor. Så fort vi har mer information om när ansökan kan öppnas kommer vi meddela detta.

Vi arbetar just nu aktivt med att hitta finansiärer till ett projekt med fokus på nätstöd. Får vi medel till detta kan vi erbjuda videobaserade samtalsstöd, som cancerdrabbade kan ta del av hemifrån även under coronatider.

Ett nätbaserat stöd är inte tänkt att ersätta våra rehabveckor, utan snarare fungera som ett komplement till vår ordinarie rehabverksamhet.