Information angående Coronaviruset

Information angående Coronaviruset

På grund av spridningen av coronaviruset blev vi under våren tvungna att ställa in några av våra rehabveckor. De deltagare som inte kunde åka då har nu erbjudits platser till höstens rehabveckor 2020.

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd om riskgrupper, vilket påverkar våra rehabveckor. För närvarande har vi inte möjlighet att ta emot deltagare som är 70 år eller äldre, eller som har kronisk cancer. För dessa erbjuder vi istället ett digitalt rehabstöd.

Ett nätbaserat stöd är inte tänkt att ersätta våra rehabveckor, utan snarare fungera som ett komplement till vår ordinarie rehabverksamhet. Det digitala stöd vi erbjuder är videosamtal med legitimerad psykolog, samt även ”digitala rehabveckor” på Foodpower.

Vi hoppas att allt ska se annorlunda ut längre fram, så att vi återigen kan erbjuda våra rehabveckor till er som är 70 eller äldre eller som har kronisk cancer.