Information angående Covid-19

Information angående Covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd kring Covid-19, vilket påverkar våra rehabveckor.

På grund av Covid-19 har vi hösten 2021 inte möjlighet att ta emot deltagare med kronisk cancer till en rehabvecka med fysiska träffar. För dessa deltagare erbjuder vi istället digitalt rehabstöd.

Det har kommit en del frågor om vilket stöd CancerRehabFonden erbjuder för den som lever med kronisk cancer. Här kommer förtydligande information kring detta och hur Covid-19 påverkar höstens rehabprogram 2021.

I CancerRehabFondens ordinarie rehabprogram ingår normalt rehabprogram med tema kronisk cancer. Vi erbjuder både rehabveckor med fysiska träffar och digitala rehabprogram där man träffas online.

På grund av Covid-19 kan vi hösten 2021 tyvärr inte erbjuda rehabveckor i form av fysiska träffar med tema kronisk cancer. CancerRehabFondens beslut är baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och beslutade restriktioner på basis av Covid-19, där det också påtalas att personer med kronisk cancer utgör en riskgrupp som bör skyddas. Vårt beslut är även fattat i samråd med de rehabaktörer vi samarbetar med.

För den som har kronisk cancer kan vi erbjuda digitala rehabstöd. Söker man och beviljas ett digitalt rehabstöd går det fortfarande bra att vid ett senare tillfälle söka till en fysisk rehabvecka.

Vårt digitala rehabstöd har fått fina utvärderingar. Här berättar en av deltagarna om sin upplevelse.

Vi har förståelse för att denna åtgärd gör många besvikna, eftersom vi vet hur oerhört viktigt det är att fysiskt få träffa andra cancerdrabbade och att få komma iväg och byta miljö. Vi vill därför betona att detta är en tillfällig åtgärd, med anledning av Covid-19. Vi hoppas att nästa termin återigen kunna erbjuda en rehabvecka med fysiska träffar med tema kronisk cancer.

Vi har corona-anpassat våra rehabveckor genom att:

  • Deltagarna sprids ut, delas upp i mindre grupper, och undviker fysisk kontakt.
  • Alla deltagare har eget rum och eget badrum.
  • Vi har satt maxantal i träningshallar, för att ha gott om utrymme, och har även många utomhusaktiviteter.

Vi uppmanar vår rehabpersonal och rehabdeltagare att följa Folkhälsomyndighetens råd för minskad smittspridning:

  • Deltar du i en rehabvecka är det mycket viktigt att du tvättar händerna ofta och håller avstånd till andra. Detta gäller även under din resa till och från rehabveckan.
  • Om du känner dig sjuk så ska du avboka och stanna hemma – kontakta då CancerRehabFonden så fort som möjligt, så vi hinner hitta en ny deltagare till rehabveckan: info@cancerrehabfonden.se 08-522 001 00.

Vi vet hur oerhört viktigt det är med rehabilitering för cancerdrabbade. Ett besök på ett rehabiliteringsprogram kan vara livsavgörande och kan inte jämföras med icke nödvändiga besök. Därför kommer vi, så länge det går i enlighet med riktlinjerna, att fortsätta erbjuda våra rehabveckor på ett corona-anpassat sätt.