”Trots ett allt annat än vanligt år har våra givare fortsatt att visa stöd och engagemang för cancerdrabbade.”

”Trots ett allt annat än vanligt år har våra givare fortsatt att visa stöd och engagemang för cancerdrabbade.”

I skuggan av pandemin har vi på CancerRehabFonden fortsatt gjort vårt yttersta för att stötta människor tillbaka till livet efter cancer. Sjukdomar tar inte paus för att en ny tillkommer och behovet av cancerrehabilitering har varit mycket stort under 2020.  

Vi är tacksamma för att de allra flesta av våra givare valde att stanna kvar också under dessa svåra tider. Särskilt glädjande är det att månadsgivandet, och därmed det viktiga långsiktiga engagemanget, har ökat. Trycket på våra rehabveckor är fortsatt mycket stort och vi tvingas fortfarande tacka nej till hundratals sökande varje år. Våra givares stöd är helt avgörande för att fler cancerdrabbade ska kunna få professionell rehabilitering. Alla gåvor behövs.

Trycket på våra rehabveckor är fortsatt mycket stort och vi tvingas fortfarande tacka nej till hundratals sökande varje år. 

På grund av rådande restriktioner var vi tvungna att ställa in tre av vårens rehabveckor, men i övrigt har vår verksamhet kunnat fortgå och till och med utvecklas. Vi kunde öppna verksamheten igen under hösten 2020, och lanserade också ett efterfrågat digitalt upplägg. Det digitala rehabstödet når även cancerdrabbade som inte kan eller orkar resa, till exempel människor med kronisk cancer, vilket gör det möjligt för ännu fler att få stöd och hjälp.

Det är ett arbete som inte hade kunnat göras utan våra givare och jag vill rikta ett stort och mycket varmt tack till alla som generöst har stöttat verksamheten under året som gått. Tillsammans hjälper vi fler tillbaka till livet efter cancer.

Jag önskar alla en God Jul och ett Gott nytt år!

Pia Watkinson, Generalsekreterare