Kallelse till extra årsmöte 2022

Kallelse till extra årsmöte 2022

Varmt välkommen till CancerRehabFondens extra årsmöte!

Datum & tid: Onsdag den 26 oktober 2022 kl. 18.30 – 19.00 ca

Ordinarie årsmöte den 4 maj 2022 beslutade att bifalla proposition 1 2022 Förslag till nya stadgar. För ändring av § 2, § 7 och § 8 krävs beslut i två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte.

Proposition 1 2022 Förslag till nya stadgar finns att ladda ned här.

Om du har frågor eller önskar mer information är du välkommen att kontakta mari.gahm@cancerrehabfonden.se eller ringa oss på 08-522 001 00.

Deltagande i årsmötet gäller endast vid betald medlemsavgift avseende 2022. Varje medlem har en röst och kan inte rösta via ombud enligt stadgar.

Anmäl ditt deltagande senast 2022-10-19 till mari.gahm@cancerrehabfonden.se.

I samband med anmälan får du adress till lokalen där årsmötet kommer att hållas.

Välkommen!