Ditt testamente kan bli en gåva för livet

Ditt testamente kan bli en gåva för livet

Lavendla Juridik hjälper våra givare med att upprätta testamente till förmånligt pris. Timothy Prellwitz tipsar om vad som är viktigt att tänka på.

Varför ska man skriva ett testamente?

Det är det enda sättet att själv bestämma hur ditt arv ska fördelas. Vissa saker regleras i lag, till exempel ärver barn alltid sina föräldrar, men mycket kan du besluta om själv. Genom ditt testamente kan du skydda efterlevande partner och har du till exempel ett hus eller föremål som du vill ska stanna inom familjen går det också att skydda. Ditt testamente blir en sista hälsning till familjen och underlättar för anhöriga. Det är det bästa sättet att undvika arvskonflikter.

Ditt testamente blir
en sista hälsning till
familjen och underlättar
för anhöriga. Det är
det bästa sättet att
undvika arvskonflikter.

Kostnaden för att upprätta ett testamente är alltid lägre än den kostnad som uppstår om något blir fel. Jag brukar säga att det är som med en hemförsäkring. Du har den inte för att du tror att något ska hända, men du är glad att ha den när det gör det.

Är man sambor bör man dessutom tänka på att utan ett testamente ärver man inte varandra.

Vad är viktigt att tänka på när man testamenterar till en organisation som CancerRehabFonden?

Det viktigaste är alltid att testamentet uppfyller alla krav för att vara giltigt. Testamentet ska vara skriftligt, underskrivet av den som testamenterar och bevittnat av två personer som inte är inskrivna i testamentet och som inte heller är släkt med den som testamenterar. Sedan är det viktigt att organisationens namn och organisationsnummer tydligt framgår.

Vill du skänka till en särskild verksamhet inom organisationen så ska det skrivas in. En annan sak man kan tänka på är att om man har kontanta medel och en fastighet som ska fördelas mellan efterlevande och en organisation så finns det skattemässiga fördelar med att testamentera fastigheten till organisationen.

Berätta mer om ert erbjudande

Lavendla Juridik ger juridisk konsultation till ett förmånligt pris när det gäller testamenten, samboavtal, framtidsfullmakt och äktenskapsförord. Har du en allmän fråga kan du mejla eller ringa oss så svarar vi direkt och utan kostnad.

Reducerade priser på juridisk hjälp i samarbete med Lavendla Juridik

I samarbete med Lavendla Juridik erbjuder CancerRehabFonden reducerade priser på juridiska dokument. Lavendlas jurister hjälper dig personligen och ser till så att allt blir juridiskt korrekt utifrån din specifika situation.

Läs mer om vad det innebär att testamentera till CancerRehabFonden här – där du även kan ladda ner vår Testamentesguide.