Min historia

Detta är vårt forum där personer som vi hjälpt berättar sin historia om sin cancer och den rehabilitering de fått från CancerRehabFonden.

"… även om man är 'medicinskt färdigbehandlad' vad gäller cytostatika och infektioner, så finns de osynliga såren kvar. Såren som tar längst tid att läka - de själsliga såren." – Patrik Hultgårdh