Min historia

Detta är ett forum där personer som vi hjälpt med egna ord berättar om hur de upplevt tiden efter cancern. 

Du kan även hitta fler historier från våra rehabdeltagare i vår blogg.

"… även om man är 'medicinskt färdigbehandlad' vad gäller cytostatika och infektioner, så finns de osynliga såren kvar. Såren som tar längst tid att läka - de själsliga såren." – Patrik Hultgårdh