CancerRehabFonden i rundabordssamtal med socialministern

Regeringen visar intresse för cancerrehabilitering genom att bjuda in till dialog.

Regeringen visar intresse för cancerrehabilitering genom att bjuda in till dialog.

Idag, den 3:e juni 2019, är vår generalsekreterare Eva Hansen inbjuden till ett rundabordssamtal med socialminister Lena Hallengren. Temat är hur cancervården och det förebyggande arbetet mot cancer ska utvecklas under den kommande mandatperioden.

Det gläder oss att regeringen, med socialministern i spetsen, visar intresse för att skapa bättre förutsättningar för cancerdrabbade. Frågan som CancerRehabFonden kommer att driva under mötet är att landstingen måste ta ett större ansvar för att hjälpa individen tillbaka till livet efter cancer. Alla cancerdrabbade ska ha rätt till rehabilitering, men idag erbjuds bara 20% rehab av sjukvården.

- När du bryter benet får du mer stöd och rehabilitering än när du får cancer. Det leder till att människor hamnar utanför sin vardag, arbete och studier. Att inte erbjuda cancerdrabbade rehabilitering innebär enorma konsekvenser, på individnivå likväl som rent samhällsekonomiskt, säger Eva.

Utöver CancerRehabFonden är fyra andra patient- och intresseorganisationer inbjudna: Barncancerfonden, Cancerfonden, Nätverket mot Cancer och Ung Cancer.

Vi ser fram emot att tillsammans belysa frågan från olika håll. Tillsammans kan vi skapa reell skillnad! Stort tack till socialminister Lena Hallengren och Regeringskansliet för inbjudan.