Välbesökt seminarium om cancer och sex

CancerRehabFonden och RFSU anordnade den 9 november ett gemensamt seminarium på temat "Våga prata om cancer och sex".

alla_tre 

Seminariet ”Våga prata om cancer och sex” hölls på Tändstickspalatset i Stockholm och riktade sig till vårdpersonal. Intresset för seminariet var stort och bland deltagarna fanns bl.a. kontaktsjuksköterskor, kuratorer, chefer och samordnare.

Seminariet arrangerades tillsammans av CancerRehabFonden och RFSU. Moderator var Kristin Kaspersen, ambassadör för CancerRehabFonden. Föreläste gjorde Lena Wettergren, sjuksköterska och universitetslektor med forskningsfokus på sexuell och reproduktiv hälsa efter cancer, KI, och Else-Marie Rasmusson, onkologisjuksköterska, masterexamen i sexologi, licentiatexamen i medicinsk vetenskap.

Else-Marie Rasmusson inledde med att prata om vilken information och stöd patienterna efterfrågar. Därefter föreläste Lena Wettergren om hur vi kan bli bättre på att prata om sex med patienter och närstående. 

Länk till Else-Marie Rasmussons licentiatuppsats "Ingen har nämnt ordet sex". Länk till Lena Wettergrens forskningsprojekt Fex-Can.

Sjukvården kan underlätta för cancerdrabbade genom att ge information om hur sjukdom och behandling kan påverka sexualiteten. Att drabbas av cancer innebär en stor påfrestning både för den fysiska och psykiska hälsan. Det är också vanligt att sexualiteten påverkas. Det kan exempelvis vara en följd av kroppsliga förändringar, minskad ork, behandlingen eller på grund av allmänt sämre välbefinnande. De vanligaste cancerformerna, bröst- och prostatacancer, drabbar kroppsdelar som traditionellt förknippas med sexualitet. 

Vi på CancerRehabFonden ser fram emot att fortsätta arbeta med temat cancer och sex. Vi tittar även på hur vi kan utveckla vårt eget arbete med vår cancerrehabilitering och inkludera mer information om sexuell hälsa.

För mer information kontakta Eva Hansen, generalsekreterare CancerRehabFonden: 08-522 001 04


Comments powered by Disqus