Temaveckor med CancerRehabFonden

Visste du att vi på CancerRehabFonden erbjuder cancerrehabilitering till alla och att vi under vissa veckor även har specifika teman? Under våren erbjuder vi utöver våra rehabiliteringsprogram för alla cancerformer även temaveckor för exempelvis bröstcancer, män och kronisk.

Vecka 14, 3-8 april - Unga med cancer på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären

Under vecka 14 anordnar vi tillsammans med Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären en vecka för unga med cancer. I en grupp om 6-8 personer vistas du på RehabCenter Sfären för att tillsammans med legitimerad och kunnig personal, hitta verktyg att komma tillbaka till livet.

 Varför erbjuder vi just denna temavecka?

Under CancerRehabFondens temavecka unga med cancer erbjuds du möjligheten att umgås med jämnåriga och samtidigt få ett avbrott i vardagen, prata, träna och utbyta erfarenheter. Forskning har visat på att cancer i tidig ålder kan påverka den drabbade även senare i livet, se artikeln http://www.svd.se/tonarscancer-kan-ge-langvarig-angest. Detta gör att vi på CancerRehabFonden ser behov av en rehabiliteringsvecka med fokus mot unga.

Vecka 17, 24-29 april - Män med cancer på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären 

Under vecka 17  erbjuder vi män som drabbats av cancer en veckas rehabilitering på Sfären i en grupp om 6-8 personer.

 Varför erbjuder vi just denna temavecka?

Under hösten 2015 anordnade CancerRehabFonden en pilotvecka med rehabilitering enbart för män. Detta då majoriteten av de som söker rehabilitering via CancerRehabFonden är kvinnor och vi såg ett behov av en rehabiliteringsvecka där män gavs möjlighet att ventilera sina tankar med andra män. Temaveckan för män med cancer visade sig vara mycket uppskattad bland deltagarna. ”Det var väldigt bra med en specifik mansgrupp eftersom det ibland är lättare för oss män att ventilera i grupp med andra män”, säger en av deltagarna från höstens program. Därför erbjuder CancerRehabFonden under våren en ny temavecka män med cancer, för att öka kännedomen kring CancerRehabFonden bland män och för att underlätta steget att söka rehabilitering. Läs gärna mer om vår förra temavecka för män här.

  Bild från temaveckan för män hösten 2015

 Vecka 24, 12-17 juni  - Kronisk cancer på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären

I början av sommaren, närmare bestämt vecka 24 anordnar CancerRehabFonden en vecka för kroniskt sjuka i cancer. Veckan anordnas på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären i Solna.

I en grupp om 6-8 personer vistas du på rehab center Sfären för att tillsammans med legitimerad och kunnig personal, hitta verktyg att komma tillbaka till livet.

 Varför erbjuder vi just denna temavecka?

Att leva med kronisk cancer innebär en stor psykisk påfrestning som man kan behöva hjälp med att hantera. Vi hoppas med denna temavecka kunna tillhandhålla de verktyg som behövs för att man som kronisk sjuk i cancer ska kunna hantera vardagen.  Läs gärna mer om hur det kan vara att leva med kronisk cancer här.


Comments powered by Disqus