Vår rapport från Almedalen 2019

Under fyra intensiva dagar lät CancerRehabFondens utsända Eva Hansen och Karin Landberg ropen skalla: Alla cancerdrabbade måste erbjudas rehabilitering!

Nöjda, men trötta, reste generalsekreterare Eva Hansen och rehabkoordinator Karin Landberg hem från Almedalen igår. Nedan presenterar vi några av höjdpunkterna från CancerRehabFondens dagar i Visby.

Spännande möten

Almedalen är känt för att samla ett stort antal politiker, beslutsfattare och sakkunniga på en och samma plats. Vi fick möjlighet att träffa en rad tonsättande personer inom politiken och cancervården för att diskutera vägarna framåt. Bland annat träffade vi:

 • Lena Hallengren (S), socialminister
 • Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i Socialutskottet
 • Camilla Waltersson-Grönvall (M), socialpolitisk talesperson
 • Kristina Nilsson (S), vice ordförande socialutskottet
 • Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och överläkare, professor och fd verksamhetschef för området blod- och tumörsjukdomar vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
 • Roger Henriksson, professor i onkologi och fd verksamhetschef för Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland
 • Från RCC, regionalt cancercentrum: Katrin Wode (Stockholm Gotland), Jessica Wihl och Maria Rejmyr Davis (Syd), AnnaLena Sunesson (Norr)
 • Thomas Schneider och Veronica Morales, Bräcke Diakoni

Seminariet med Bräcke Diakoni

Vi fick förmånen att hålla seminariet ”Allt fler drabbas av och överlever en cancerdiagnos. Men vad händer sedan?” med Bräcke Diakoni, som även gav oss husrum för våra dagar i Visby.

Eva höll en föreläsning för seminariets cirka sextio deltagare om varför cancerrehab behövs, från individ-, forsknings- och samhällsperspektivet. Presentationen utgick ifrån innehållet i CancerRehabRapporten. Talade gjorde även Thomas Schneider, utvecklingschef på Bräcke Diakoni, som bland annat lyfte den orättvisa fördelningen gällande vilka som erbjuds rehabilitering efter cancer. Exempelvis spelar faktorer som bostadsort och socioekonomisk tillhörighet in. Talade gjorde även Roger Henriksson, senior professor i onkologi vid Umeå universitet och Barbro Sjölander, ordförande för Nätverket mot gynekologisk cancer. Roger pratade bland annat om att det saknas forskning inom cancerrehabiteringsområdet.

Efter presentationerna hölls ett rundabordssamtal där Eva, Barbro och en rad politiker och branschkunniga medverkade. Bland andra fanns följande personer representerade: Mikael Dahlqvist (S), riksdagsledamot,Jonas Andersson (L), regionråd för Region Västergötland, Rachel de Basso (S), regionråd för Region Jönköpings län, Patrik Sundström, programansvarig eHälsa SKL och Anna-Lena Sunesson, verksamhetschef Regionalt cancercentrum Norr.

Citat från seminariet:

”Vi som är eller har varit patienter behöver bli sedda och hörda. Även anhöriga!” – Barbro Sjölander

”Det krävs mer och bättre forskning!” – Roger Henriksson

Vi lanserade vårt forskningsprojekt!

Under seminariet med Bräcke Diakoni fick vi äntligen presentera en spännande nyhet. CancerRehabFonden och Bräcke Diakoni påbörjar i höst ett gemensamt forskningsprojekt, finansierat av Vinnova.

Forskningsprojektet syftar till att:

 • Öka förståelse för och kunskap om cancerrehabilitering
 • Påvisa effekten av behovsanpassad cancerrehabilitering för individ och samhälle
 • Ta fram en uthållig, framåtriktad modell för cancerrehabilitering
 • Skapa ett nationellt kunskapscenter som samlar och sprider kunskap kring cancerrehabilitering
 • Möjliggöra ett mer hållbart liv för cancerdrabbade – där alla har samma rätt till framgångsrik, jämställd och evidensbaserad rehabilitering utifrån individuella behov

Samma dag som seminariet hölls släpptes CancerRehabFonden och Bräcke Diakonis gemensamma debattartikel i Dagens Medicin.

Fysioterapeuternas seminarium

Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna bjöd in oss för att prata på sitt seminarium om hur träning och cancer hör ihop. I publiken satt en rad politiker – och Carolina Klüft! 

På seminariet diskuterades den forskning som bevisar hur viktigt det är med fysisk aktivitet före, under och efter en cancersjukdom. Forskningen visar att fysisk aktivitet ger både ökat välmående och ökad livskvalitet i samband med cancerbehandling.

Eva pratade om vikten av jämlik cancervård och berättade varför den nationella cancerstrategin måste uppdateras för att inkludera rehab. Fysisk aktivitet är en av grundstenarna inom cancerrehab, tillsammans med samtal, kost samt verktyg för att hantera ångest och stress. Individen måste alltid stå i första rummet, inte minst gällande fysisk aktivitet.

CancerRehabFonden och Fysioterapeuterna är rörande överens - utifrån sina egna förutsättningar borde alla cancerdrabbade få hjälp att hitta en form för fysisk aktivitet som passar individen bäst.

Citat från seminariet:

”Endast tjugo procent av alla cancerpatienter erbjuds rehabilitering i vården. Det borde vara hundra procent!” – Eva Hansen, CancerRehabFonden

Andra intressanta seminarier

I Almedalen pågick ett stort antal seminarier som handlade om cancer, både gällande prevention, vård och rehab. Några av dem var:

 • Bröstcancerfonden och Roches seminarium som lyfte patentens delaktighet och inflytande i vården.
 • Ung Cancer och Dagens Medicins seminarium om framtidens cancervård.
 • Nätverket mot Cancers och Doktorn.coms seminarium som både handlade om cancerprevention och om samhällets ansvar för cancerdrabbade under och efter behandling.
 • WarOnCancers seminarium om hur digitala innovationer kan stärka cancerpatienter.
 • "Hur ska en ny uppdaterad nationell cancerstrategi se ut?". Medverkande: Camilla Waltersson Grönvall (M), Marie Morell ordförande sjukvårdsdelegationen SKL, Torbjörn Larsson, generalsekreterare Barncancerfonden, Ulrika Årehed-Kågström generalsekreterare Cancerfonden, Hans Hägglund nationell cancersamordnare SKL, Margareta Haag, ordförande för Nätverket mot cancer.
 •  "Sviterna efter barncancer kostar samhället miljarder - så kan de minskas". Marie Morell (M), oppositionsråd region Östergötland, Anna-Lena Hogerud (S), regionråd Region skåne, Thorbjörn Larsson, generalsekreterare Barncancerfonden.

Citat från seminarierna:

”Vi måste rehabilitera människor så att de inte bara överlever, utan också kan leva ett gott liv.” – Lena Hallengren

”Rehab behövs från dag ett – och samverkan behövs!” – Marie Morell, SKL

”Det är så viktigt med cancerrehabilitering.” – Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande Socialutskottet