Tillbaka till livet - Giving Tuesday

Idag kan du minska kön till cancerrehabilitering. Stöd vår Giving Tuesday insamling med målet 20.000 kr. Hjälp oss att hjälpa fler cancerdrabbade.

Skänk en gåva

Cancerrehabilitering borde vara lika självklart som medicinsk behandling. Idag lever nära en halv miljon människor i Sverige som någon gång har fått en cancerdiagnos. Allt fler överlever men endast ett fåtal erbjuds rehabilitering via sjukvården. Därför skenar köerna till CancerRehabFondens program och vi kan inte hjälpa alla. Ge en gåva och hjälp fler cancerdrabbade tillbaka till livet. 

Tack för din gåva!

Hjälp oss att sprida information om vår insamling genom att dela i dina sociala medier 


Comments powered by Disqus