CancerRehabFonden och Hans Hägglund i Dagens Medicin

Tillsammans med Cancerfonden och Barncancerfonden skriver CancerRehabFonden och Hans Hägglund, nationell cancersamordnare SKL och ordförande för RCC en debattartikel i Dagens Medicin idag.

I Almedalen i år blev det tydligt – svensk cancervård och rehabilitering efter cancer är ett ämne som diskuteras flitigt. Ledande företrädare inom politiken ger äntligen frågan den uppmärksamhet som krävs. Idag går det inte att bortse från hur landets medborgare påverkas av det stigande antalet cancerdiagnoser, likväl som den kraftigt ökade efterfrågan på cancerrehabilitering.

Debattartikeln i dagens Dagens Medicin lyfter ett dilemma som uppkommit till följd av de politiska diskussionerna. Partierna verkar, i stort, vara överens i sakfrågorna men hamnar i en klassisk vi-mot-dem-situation.

Vi vill uppmana båda sidor att, trots partitillhörighet och tillhörande konkurrens, sitta ned ihop och skriva en konkret åtgärdsplan för hur Sveriges cancerdrabbade bäst kan hjälpas.

Vi är mer än villiga att fortsatt bistå med all hjälp som behövs för att hjälpa fler cancerdrabbade tillbaka till livet!

Här kan du läsa debattartikeln signerad Hans Hägglund, nationell cancersamordnare SKL (Statens kommuner och Landsting) och ordförande för RCC (Regionala cancercentrum i samverkan), Eva Hansen, generalsekreterare CancerRehabFonden, Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden och Thorbjörn Larsson, generalsekreterare Barncancerfonden.