CancerRehabFonden tar hjälp av CloudRepublic

CancerRehabFonden har anlitat digitaliseringsexperten CloudRepublic i sitt arbete mot att bli den bästa Digitala insamlingsorganisationen i Sverige. CloudRepublic genomlyser med hjälp av sitt Digitaliseringsindex hur väl givarprocessen fungerar från marknadsföring till själva betallösningen.

våra loggor 

En av tre svenskar får en cancerdiagnos någon gång under sitt liv. Den svenska sjukvården är en av de bästa i världen. Detta tillsammans med framsteg inom cancerforskningen globalt gör att fler och fler överlever cancer. Men även tiden efter cancer kan vara påfrestande fysiskt och psykiskt. För många är vägen tillbaka svår, och sjukvården saknar resurser för att rehabilitera alla. Där kommer CancerRehabFonden in i bilden.

För att CancerRehabFonden ska kunna effektivisera sin verksamhet krävs det i vissa fall enkla kommunikationsvägar. Som tur är digitaliseras vårt samhälle i allt snabbare takt och detta har CancerRehabFonden valt att utnyttja. Eftersom CancerRehabFonden inte får statligt stöd är organisationen beroende av bidrag, både ekonomiskt och i form av kunskap och kompetens, från privatpersoner och företag.  

”Vi är i färd med att se över vår digitala strategi för ökad kundnytta och att bli den bästa Digitala Insamlingsorganisationen i Sverige. I det arbetet har CloudRepublics Digitaliseringsindex varit ett mycket värdefullt verktyg för att förstå var vi står idag och vilka områden vi behöver genomföra åtgärder i för att få ut maximal effekt” säger Eva Hansen, generalsekreterare på CancerRehabFonden.

”För oss på CloudRepublic, känns det bra att kunna bidra till ökad samhällsnytta med våra digitaliseringsverktyg. Varje år i Sverige ökar antalet personer som får cancer, samtidigt som allt fler klarar sig igenom de tuffa behandlingarna tack vara fantastisk forskning och vård. Vi är stolta över att vi har fått hjälpa CancerRehabFonden i deras viktiga arbete” säger Alexander Kehrer, VD på CloudRepublic.

Fakta om CancerRehabFonden
CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation som erbjuder rehabilitering och stöd till cancerdrabbade barn och vuxna. Organisationen är helt fristående från andra cancerorganisationer och finansierar sin verksamhet genom gåvor från privatpersoner, företag och stiftelse. CancerRehabFonden har 90-konto och granskas årligen av Svensk Insamlingskontroll. 

Fakta om CloudRepublic
CloudRepublic har utvecklat en plattform och en algoritm som samlar in en stor mängd parametrar från olika externa källor och som ger ett mått på ett företags digitala mognad. Målet är att göra digitalisering till något som är roligt och intressant, istället för ett nödvändigt ont. https://cloudrepublic.com/sv/


Comments powered by Disqus