CancerRehabFonden och Bräcke Diakoni i Dagens Medicin

Politikerna måste ta sitt ansvar. Alla cancerdrabbade måste erbjudas rehabilitering - läget är akut. Det skriver Eva Hansen och Thomas Schneider i en debattartikel.

Varje år drabbas fler och fler av cancer. Samtidigt överlever allt fler och vittnar om svårigheter att komma tillbaka till livet. Det individuella lidandet är utbrett, men hjälpen som erbjuds via vården är inte rättvis. Endast 20 procent erbjuds cancerrehabilitering – en siffra som varierar beroende på var i landet du bor. Faktorer som socioekonomisk tillhörighet spelar också in.

Kostnaden för samhället är enorm. År 2040 beräknas notan för cancerrelaterade kostnader landa på över 68 miljarder kronor. Genom att hjälpa cancerdrabbade att komma tillbaka till livet snabbare, minskas den totala samhällskostnaden.

Det är inte en hållbar situation. Behovet av rehab ökar kraftigt, läget är akut. Den nationella cancerstrategin måste uppdateras så att rehabiliteringsfrågan prioriteras högre. Individen måste sättas i centrum, genom tydliga behovsanalyser samt enskilda målsättningar och uppföljningar. Politiker, det är dags att ta ert ansvar!

Läs debattartikeln här.

Idag lyfter vi tillsammans frågan på Bräcke Diakonis seminarium i Almedalen. Seminariet pågår den 3/7 klockan 13.00-15.00 i B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré, Cramérgatan 3, Sal B 22. Varmt välkomna!