Fyra av fem utan rehab efter cancerbehandling

SvD uppmärksammar det akuta läget för cancerrehabilitering baserat på CancerRehabRapport 2018.

Anstormningen av cancerpatienter som söker rehab efter avslutad behandling är så stor att Cancerrehabfonden inte längre kan ta emot fler ansökningar till sina program. En ny rapport från fonden visar att åtta av tio cancerpatienter inte erbjuds rehab av den vanliga sjukvården.

Läs hela artikeln här >>


Comments powered by Disqus