Ny rapport lyfter behovet av cancerrehabilitering

Idag släppte Cancerkommissionen sin rapport ”Nationell Cancerplan 2020. Bättre tillgänglighet och lägre dödlighet – dags att trappa upp kampen mot cancer.”

Lars Lejonborg på Cancerkommissionens seminarium 

Cancerkommissionens ordförande Lars Leijonborg inledde dagens seminarium hos Svenska Läkaresällskapet med att tala om behovet av en nationell cancerplan. Fortfarande dör mer än var tredje cancerpatient inom fem år. Andelen som överlever ökar, men siffran visar att mycket återstår att göra. Sverige bör därför, i likhet med bland andra Danmark och Norge, anta en Nationell Cancerplan för att ge kraft och struktur åt offensiven.  

CancerRehabFondens generalsekreterare Eva Hansen, som är en av ledamöterna i Cancerkommissionen, lyfte det stora behovet av cancerrehabilitering eftersom vårdens resurser inte räcker till. Ett av kommissionens förslag är att resurserna för rehabilitering byggs ut så att alla patienter kan erbjudas relevanta insatser i enlighet med det nationella vårdprogrammet.

Läs Cancerkommissionens debattartikel här

Läs rapporten här


Comments powered by Disqus