Organisation och styrelse

Organisation och styrelse

CancerRehabFonden är en religiöst och partipolitiskt obunden insamlingsorganisation, som drivs av generalsekreteraren, styrelsen och medarbetarna på kontoret i Stockholm.

Vi som arbetar på CancerRehabFonden
Generalsekreterare
08-522 001 04, 0734-03 04 30
Ekonomiansvarig
08-522 001 12
Insamlingsansvarig
08-522 001 14, 0708 72 25 28
Stiftelsehandläggare och kommunikatör
08-522 001 06, 0720-17 71 74
Rehab- och givarkontakt. Vikarie.
08-522 001 02
Rehab- och givarkontakt. Föräldraledig.

Vår styrelse:

  • Catharina Hamilton Padin – Ordförande
  • Henrik Steinbrecher – Vice ordförande
  • Kjell Bergfeldt – Ledamot
  • Lise Tormod – Ledamot
  • Anders Wallgren – Ledamot

Valberedning

Läs mer om vår styrelse här:
Presentation av styrelse

CancerRehabFondens vetenskapsråd

Vetenskapsrådet stödjer CancerRehabFondens arbete genom att bidra med sin expertis inom vård och forskning.

  • Kjell Bergfeldt, sammankallande för Vetenskapsrådet. Överläkare inom cancervården med chefs- och ledningsuppdrag från Regionala Cancercentrum, Karolinska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus i Lund. Arbetar på Skandionkliniken i Uppsala.
  • Yvonne Wengström, professor vid institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för Omvårdnad, Karolinska Institutet samt Omvårdnadsansvarig Tema Cancer Karolinska universitetssjukhuset. Forskar om symptomlindring vid cancersjukdom, och träning som medicin.
  • Sandra Einarsson, Leg. dietist, universitetslektor vid institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet. Forskar om nutritionella aspekter vid huvud- och halscancer med specifikt fokus på nutritionsproblem i ett längre perspektiv efter avslutad behandling.
  • Anna María Pálsdóttir, Docent och universitetslektor vid institutionen för Människa och samhälle, SLU. Utvärderar bl.a. naturbaserade interventioner som bedrivs i olika utemiljöer för olika målgrupper, samt innehåll och utformning av hälsofrämjande utomhusmiljöer.
  • Mirjam Ekstedt, professor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linneuniversitetet. Sjuksköterska med examen inom vårdvetenskap, pedagogik och beteendevetenskap. Forskar inom patientsäkerhet och patientmedverkan.