Organisation och styrelse

CancerRehabFonden är en ideell organisation som drivs av styrelse, kansli och medlemmar.

CancerRehabFonden högsta beslutande organ är årsstämman som hålls varje år i maj månad. På årsstämman utser medlemmarna ordförande, styrelse och fattar beslut som verksamhetens inriktning och mål.
Den dagliga verksamheten drivs från kontoret i Stockholm som leds av generalsekreterare Eva Hansen.

Styrelsen 2016-2017

 • Magnus Sjölund – Ordförande
 • Kenth Nauclér – Vice Ordförande
 • Kjell Bergfeldt – Ledamot
 • Helena Bucht – Ledamot
 • Charlotte Aschberg – Ledamot
 • Bengt Bengtzon – Ledamot
 • Lise Tormod– Ledamot
 • Elisabet Andersson – Ledamot
 • Janos Pataky – Suppleant
 • Anna Spendrup – Suppleant
 • Ulrica Franzén – Suppleant

CancerRehabFondens styrelse. 

Läs mer om oss i styrelsen.

Valberedning

 • Anne Wolf – Sammankallande 
 • Fanny Sachs
 • Magnus Gustafsson

Kontor

 • Eva Hansen - Generalsekreterare
 • Carro Rentzhog - Ekonomi- och administrativ chef
 • Mican Francke-Rydén - Rehab- och projektkoordinator
 • Linda Fägersten - Insamlings- och marknadsansvarig, Företagssamarbeten
 • Anne Cederhage - Företagsansvarig
 • Kjell Hjelm - Företagsansvarig
 • Louise Hammar - Kommunikatör
 • Hanna Liljehammar - Marknad- och kommunikationsassistent
 • Lena Sköldö - Insamling
 • Ann-Christin Hjelm - Insamling

Protokoll från årsmöten

Styrdokument

Årsskrifter

I vår Årsskrift finns information om vår verksamhet och vår årsberättelse. Här kan du läsa de i PDF-format.

2015

framsida 2015

2014

framsida 2014

2013

framsida.PNG

2012

CTRF Årsskrift 2012

2011

CTRF Årsskrift 2011

2010

CTRF Årsskrift 2010

2009

CTRF Årsskrift 2009