Organisation och styrelse

Organisation och styrelse

CancerRehabFonden är en religiöst och partipolitiskt obunden insamlingsorganisation, som drivs av generalsekreteraren, styrelsen och medarbetarna på kontoret i Stockholm.

Vi som arbetar på CancerRehabFonden
Generalsekreterare
08-522 001 04, 0734-03 04 30
Ekonomi- och adminchef
08-522 001 12, 076-100 21 29
Givarservice
08-522 001 13
Rehabansvarig
08-522 001 01
Insamlingsansvarig privata givare
08-522 001 14, 0708 72 25 28
Kommunikatör och formgivare
08-522 001 02, 0706 67 72 20
Stiftelsehandläggare och kommunikatör
08-522 001 06, 0720-17 71 74
Marknadsfrågor
0707977800
Insamling
08-522 001 00

Vår styrelse:

 • Magnus Sjölund – ordförande
 • Kenth Nauclér – Vice ordförande
 • Viola Gad – Ledamot
 • Kjell Bergfeldt – Ledamot
 • Lise Tormod – Ledamot
 • Olle Söderberg – Ledamot
 • Karin Zingmark – Ledamot
 • Henrik Steinbrecher – Ledamot
 • Janos Pataky – Suppleant
 • Anna Spendrup – Suppleant
 • Catharina Hamilton Padin – Suppleant

Läs mer om vår styrelse här

Årsskrifter och styrdokument

Våra årsskrifter, effektrapport och styrdokument hittar du här.

CancerRehabFondens vetenskapsråd

 • Kjell Bergfeldt, sammankallande för Vetenskapsrådet. VD för Skandionkliniken i Uppsala. Överläkare inom cancervården med chefs- och ledningsuppdrag från Regionala Cancercentrum, Karolinska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus i Lund.
 • Sandra Einarsson, Leg. dietist, universitetslektor vid institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet. Forskar om nutritionella aspekter vid huvud- och halscancer med specifikt fokus på nutritionsproblem i ett längre perspektiv efter avslutad behandling.
 • Anna María Pálsdóttir, forskare vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU. Utvärderar bl.a. naturbaserade interventioner som bedrivs i olika utemiljöer för olika målgrupper, samt innehåll och utformning av hälsofrämjande utomhusmiljöer.
 • Mirjam Ekstedt, professor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linneuniversitetet. Sjuksköterska med examen inom vårdvetenskap, pedagogik och beteendevetenskap. Forskar inom patientsäkerhet och patientmedverkan.
 • Yvonne Wengström, professor vid institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för Omvårdnad, Karolinska Institutet samt Omvårdnadsansvarig Tema Cancer Karolinska universitetssjukhuset. Forskar om symptomlindring vid cancersjukdom, och träning som medicin.