Organisation och styrelse

Organisation och styrelse

CancerRehabFonden är en religiöst och partipolitiskt obunden insamlingsorganisation, som drivs av generalsekreteraren, styrelsen och medarbetarna på kontoret i Stockholm.

Vi som arbetar på CancerRehabFonden
Generalsekreterare
08-522 001 04, 0734-03 04 30
Ekonomi- och adminchef
08-522 001 12, 076-100 21 29
Insamlingsansvarig privata givare
08-522 001 14, 0708 72 25 28
Kommunikatör och formgivare
08-522 001 02, 0706 67 72 20
Stiftelsehandläggare och kommunikatör
08-522 001 06, 0720-17 71 74
Insamling
08-522 001 00

Vår styrelse:

 • Magnus Sjölund – ordförande
 • Catharina Hamilton Padin – Vice ordförande
 • Viola Gad – Ledamot
 • Kjell Bergfeldt – Ledamot
 • Lise Tormod – Ledamot
 • Olle Söderberg – Ledamot
 • Karin Zingmark – Ledamot
 • Henrik Steinbrecher – Ledamot
 • Janos Pataky – Suppleant
 • Anna Spendrup – Suppleant

Valberedning

Läs mer om vår styrelse här

Årsskrifter och styrdokument

Våra årsskrifter, effektrapport och styrdokument hittar du här.

CancerRehabFondens vetenskapsråd

Vetenskapsrådet stödjer CancerRehabFondens arbete genom att bidra med sin expertis inom vård och forskning.

 • Kjell Bergfeldt, sammankallande för Vetenskapsrådet. VD för Skandionkliniken i Uppsala. Överläkare inom cancervården med chefs- och ledningsuppdrag från Regionala Cancercentrum, Karolinska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus i Lund.
 • Yvonne Wengström, professor vid institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för Omvårdnad, Karolinska Institutet samt Omvårdnadsansvarig Tema Cancer Karolinska universitetssjukhuset. Forskar om symptomlindring vid cancersjukdom, och träning som medicin.
 • Sandra Einarsson, Leg. dietist, universitetslektor vid institutionen för kostvetenskap, Umeå universitet. Forskar om nutritionella aspekter vid huvud- och halscancer med specifikt fokus på nutritionsproblem i ett längre perspektiv efter avslutad behandling.
 • Anna María Pálsdóttir, forskare vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, SLU. Utvärderar bl.a. naturbaserade interventioner som bedrivs i olika utemiljöer för olika målgrupper, samt innehåll och utformning av hälsofrämjande utomhusmiljöer.
 • Mirjam Ekstedt, professor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linneuniversitetet. Sjuksköterska med examen inom vårdvetenskap, pedagogik och beteendevetenskap. Forskar inom patientsäkerhet och patientmedverkan.