Påverkan

CancerRehabFondens generalsekreterare Eva Hansen är ledamot i Cancerkommissionen och driver där frågan om att ett rehabiliterings- och patientperspektiv måste finnas inom cancervården. CancerRehabFonden är en fristående ideell organisation och tillhör inte landstinget. 

Cancerkommissionens uppdrag är att utifrån dialog med patientorganisationer, vården, forskare, representanter inom hälsoteknologi och politiker komma med förslag till förbättringar av den svenska cancervården. 

Cancerkommissionens arbete leds av dess ordförande Lars Leijonborg och består av nationella och regionala politiker, patientföreträdare, tjänstemän samt personer med erfarenhet av både klinisk verksamhet och forskning inom cancerområdet. Cancerkommissionen ska lämna sina förslag för förbättringar av den svenska cancervården under 2018.

BMS har, tillsammans med Amgen och Microsoft, tagit initiativ till Cancerkommissionen som består av ett antal ledamöter inom sjukvårds- och/eller cancerområdet. Företrädare för BMS, Amgen samt Microsoft deltar inte i kommissionens möten eller framtagande av policyförslag. Cancerkommissionen framför åsikter, synpunkter och policyförslag utan finansiärernas inblandning och utan hänsyn till kommersiella intressen.

För mer information:

Cancerkomissionens hemsida: http://cancerkommissionen.se/

Eva Hansen, generalsekreterare CancerRehabFonden: 08-522 001 04