Pressrum

Pressrum

”Kan vi lita på löftena om bättre rehabilitering?”
Debattartikel i Dagens samhälle 2022-09-16.

CancerRehabRapporten 2022
CancerRehabRapporten är ett återkommande initiativ i syfte att utveckla och driva cancerrehabiliteringsfrågan i Sverige.

”Tydliga politiska ambitioner – men går de att lita på?”
Pressmeddelande 2022-09-16.

Sjöbergstiftelsen stöder CancerRehabFonden
Pressmeddelande 2022-01-13

CancerRehabRapporten 2021
CancerRehabRapporten är ett återkommande initiativ i syfte att utveckla och driva cancerrehabiliteringsfrågan i Sverige.

”Prioritera cancerrehabiliteringen för patienternas och samhällets skull”
Debattartikel i Dagens Samhälle 2021-09-22.

”Digitala lösningar kan ge fler tillgång till cancerrehabilitering”
CancerRehabFondens vetenskapsråd skriver i Dagens Medicin 2021-09-22.

”Männen går miste om cancerrehabilitering.”
Debattartikel i Altinget 2021-04-27.

”Vi finns där när samhällets resurser inte räcker till”
Artikel i Barometern 2021-01-16.

”Rehabiliteringsskulden kräver krisinsatser”
Debattartikel i Dagens Samhälle 2020-09-07.

PRESSKONTAKT
Generalsekreterare
08-522 001 04, 0734-03 04 30