Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Här hittar du några av de vanligaste frågorna vi får om CancerRehabFondens verksamhet, rehabprogram och ansökningsprocess.

 • Tillhör CancerRehabFonden landstinget?
  Nej, det gör vi inte. Vi är en ideell insamlingsorganisation. CancerRehabFonden får inga statliga bidrag utan vi är beroende av gåvor från privatpersoner, stiftelser och företag. Ju fler som stöttar oss ekonomiskt, desto fler cancerdrabbade kan vi hjälpa med rehabilitering.

 

 • Hur hjälper ni cancerdrabbade?
  Vi erbjuder kostnadsfritt rehabilitering till vuxna cancerdrabbade. Hos oss kan den som har haft cancer ansöka om att få delta i ett veckolångt rehabprogram, som hålls på olika orter i landet.

 

 • Kan man söka ekonomiskt bidrag av CancerRehabFonden?
  Nej, vi betalar inte ut bidrag. Hos oss kan den som har haft cancer ansöka om att delta i ett kostnadsfritt rehabiliteringsprogram.

 

 • Tillhör ni Cancerfonden?
  Nej. CancerRehabFonden är en fristående organisation och de pengar vi samlar in finansierar rehabilitering för cancerdrabbade. Vi samlar alltså inte in pengar till forskning.
  Vi får organisationsbidrag från Cancerfonden, vilket vi är mycket tacksamma för.

 

 • Hur ansöker jag till era rehabprogram?
  Två gånger per år – en gång på vårterminen och en gång på höstterminen – öppnar vi vår ansökan till våra rehabprogram. Du ansöker då digitalt på vår webbsida. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du hålla dig uppdaterad kring när nästa ansökningsperiod påbörjas.

 

 • Varför har ni inget stöd för oss som är under behandling?
  CancerRehabFonden är en ideell organisation med begränsade resurser. Vi är inte en del av den offentliga vården och kan inte ersätta sjukvårdens insatser. Vi håller med om att rehabilitering behövs även före och under cancerbehandling – men vi har inte den specialistkompetens och de resurser som krävs för det. Därför har vi valt att fokusera på de cancerdrabbade som är färdigbehandlade. Det i sig är en oerhört stor målgrupp. Före och under en cancerbehandling så har man en läkarkontakt. Men när behandlingen är slut upplever många att de ”kastas ut” från sjukvården och de känner sig ensamma och saknar stöd. Därför fokuserar CancerRehabFonden på att erbjuda rehabilitering efter cancer – vi finns som ett stöd efter att sjukvårdens insatser har upphört.

 

 • Hur definierar ni färdigbehandlad?
  Med färdigbehandlad avses att cancerbehandlingen i form av kirurgi, cellgifter, strålning eller immunterapi är avslutad, det finns ingen påvisad kvarvarande cancersjukdom, och man har återhämtat sig från akuta biverkningar som blodbrist och nedsatt immunförsvar. Fortsatt hormonbehandling vid bröstcancer, med syfte att förhindra återfall, räknas inte som pågående cancerbehandling.

 

 • Varför måste det ha gått 6 månader sedan sista behandling?
  Generellt är det så att flertalet patienter är medtagna efter avslutad behandling, de kan bland annat ha nedsatt immunförsvar och blodbrist, liksom en ofta förlamande trötthet. Det är naturligtvis individuellt, men vi kan inte göra individuella bedömningar av varje ansökan. För att ha bästa möjliga förutsättningar för att tillgodogöra sig rehabiliteringen behöver man ha återhämtat sig från en del av de biverkningar som behandlingen ger.

 

 • Får jag välja vilken rehabvecka jag vill åka på?
  Ja. När du skickar in din ansökan anger du vilken rehabvecka/ort du är intresserad av.

 

 

 • Kan jag ta med en anhörig på rehabveckan?
  Nej, tyvärr är det inte möjligt att ta med en anhörig.

 

 • Jag har varit på en av era rehabveckor tidigare. Kan jag ansöka om att åka igen?
  På grund av den stora efterfrågan till våra rehabveckor prioriterar vi de som tidigare inte fått åka på någon rehabvecka. Vi beviljar plats på en rehabvecka max 1 gång/person.
 • Hur väljer ni ut vilka som får åka på rehabvecka?
  Generellt sett tillsätter vi platserna i turordning baserat på datum/tid då ansökan kom in, och därför kan det vara en fördel att skicka in ansökan i god tid. Men vi måste samtidigt ta hänsyn till andra faktorer, så ansökans datum behöver inte vara avgörande. Mer information om hur vi tillsätter rehabplatserna hittar du på sidan Tillsättning av platser.

 

 • Hur snabbt kan jag få en rehabplats?
  Det beror på hur många cancerdrabbade som ansöker, ställt till hur många vi har råd att hjälpa. CancerRehabFonden får inget statligt stöd, vi är helt beroende av gåvor för att kunna finansiera rehabiliteringsprogrammen. Ju fler som stöttar oss, desto fler kan vi hjälpa.

 

 • Jag har sökt till era rehabveckor flera gånger men inte fått någon plats. Varför?
  Det kan bero på flera saker:

  • Vissa rehabveckor är mer efterfrågade än andra, t.ex. rehabveckor med tema bröstcancer.
  • Våra rehabveckor riktar sig till cancerdrabbade som är färdigbehandlade, vilket vi skriver i informationen på vår webbsida. Ett vanligt skäl till att ansökningar inte kan beviljas är att den sökande har pågående behandling eller nyligen har avslutat behandling.
  • Det allra vanligaste skälet till att sökande inte får en plats är att vi har fler sökande än vi har ekonomi att kunna hjälpa. CancerRehabFonden är en ideell organisation som är helt beroende av gåvor för att kunna finansiera rehabprogram. Ju fler som stöttar oss ekonomiskt, desto fler kan vi hjälpa.

 

 • När får jag besked om jag fått plats på en rehabvecka?
  Månaden efter att ansökningstiden gått ut får du besked angående om du har fått en plats eller inte. Vi tillsätter en rehabvecka i taget, vilket gör att vissa får besked tidigare än andra. Vi kontaktar dig via den e-post du angivit i din ansökan. Om du inte har någon e-post kan du be att få använda en familjemedlems eller väns, eller ta hjälp av en kurator. Var noga med att skriva rätt mejladress – skriver du fel e-post kommer inte informationen från oss fram till dig.

 

 • Jag har kronisk cancer. Vilket stöd finns för mig?
  Har du kronisk cancer rekommenderar vi att du söker till en temavecka som är anpassad för kronisk cancer. Tidigare rehabdeltagare med kronisk cancer har beskrivit att de fick ut mer av rehabveckan när de fick träffa andra deltagare med kronisk cancer. Men du kan även ansöka till någon av våra övriga rehabveckor – du måste själv göra bedömningen om vad du tror passar dig bäst. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-522 001 00.
 • Vad klassas som kronisk cancer?
  Med kronisk cancer avses att man lever med en pågående cancersjukdom, även om sjukdomen för stunden kan vara i ett stabilt läge och utan behandling. Om du är osäker på hur din sjukdom definieras så fråga din läkare.

 

 

TILLSÄTTNING AV PLATSER

Här hittar du en beskrivning av hur vi tillsätter platserna till våra rehabprogram.

Hittar du inte svar på det du undrar? Kontakta oss: