Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Här hittar du några av de vanligaste frågorna vi får om CancerRehabFondens verksamhet, rehabprogram och ansökningsprocess.

 • Tillhör CancerRehabFonden landstinget?
  Nej, det gör vi inte. Vi är en ideell insamlingsorganisation. CancerRehabFonden får inga statliga bidrag utan vi är beroende av gåvor från privatpersoner, stiftelser och företag. Ju fler som stöttar oss ekonomiskt, desto fler cancerdrabbade kan vi hjälpa med rehabilitering.

 

 • Hur hjälper ni cancerdrabbade?
  Vi erbjuder kostnadsfritt rehabilitering till vuxna cancerdrabbade. Hos oss kan den som har haft cancer ansöka om att få delta i ett veckolångt rehabprogram eller i något av våra digitala program.

 

 • Kan man söka ekonomiskt bidrag av CancerRehabFonden?
  Nej, vi betalar inte ut bidrag. Hos oss kan den som har haft cancer ansöka om att delta i ett kostnadsfritt rehabiliteringsprogram.

 

 • Tillhör ni Cancerfonden?
  Nej. CancerRehabFonden är en fristående organisation och de pengar vi samlar in finansierar rehabilitering för cancerdrabbade. Vi samlar alltså inte in pengar till forskning.

  År 2021 fick vi ett organisationsbidrag från Cancerfonden på 500 000 kr, vilket vi är mycket tacksamma för.

 

 • Hur ansöker jag till era rehabprogram?
  Två gånger per år – en gång på vårterminen och en gång på höstterminen – öppnar vi vår ansökan till våra rehabprogram. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du hålla dig uppdaterad kring när nästa ansökningsperiod påbörjas.

 

 • Varför har ni inget stöd för oss som är under behandling?
  CancerRehabFonden är en ideell organisation med begränsade resurser. Vi är inte en del av den offentliga vården och kan inte ersätta sjukvårdens insatser. Vi håller med om att rehabilitering behövs även före och under cancerbehandling – men vi har inte den specialistkompetens och de resurser som krävs för det. Därför har vi valt att fokusera på de cancerdrabbade som är färdigbehandlade. Det i sig är en oerhört stor målgrupp. Före och under en cancerbehandling så har man en läkarkontakt. Men när behandlingen är slut upplever många att de ”kastas ut” från sjukvården och de känner sig ensamma och saknar stöd. Därför fokuserar CancerRehabFonden på att erbjuda rehabilitering efter cancer – vi finns som ett stöd efter att sjukvårdens insatser har upphört.

 

 • Hur definierar ni färdigbehandlad?
  Med färdigbehandlad avses att cancerbehandlingen i form av kirurgi, cellgifter, strålning eller immunterapi är avslutad, det finns ingen påvisad kvarvarande cancersjukdom, och man har återhämtat sig från akuta biverkningar som blodbrist och nedsatt immunförsvar. Fortsatt hormonbehandling vid bröstcancer, med syfte att förhindra återfall, räknas inte som pågående cancerbehandling.

 

 • Varför måste det ha gått 6 månader sedan sista behandling?
  Generellt är det så att flertalet patienter är medtagna efter avslutad behandling, de kan bland annat ha nedsatt immunförsvar och blodbrist, liksom en ofta förlamande trötthet. Det är naturligtvis individuellt, men vi kan inte göra individuella bedömningar av varje ansökan. För att ha bästa möjliga förutsättningar för att tillgodogöra sig rehabiliteringen behöver man ha återhämtat sig från en del av de biverkningar som behandlingen ger.

 

 • Får jag välja vilken rehabvecka jag vill åka på?
  Ja. När du skickar in din ansökan anger du vilken rehabvecka/ort du är intresserad av. Har du kronisk cancer ska du söka till ett rehabprogram med tema kronisk cancer.

 

 • Var i landet erbjuder ni rehabveckor?
  Du kan ansöka till våra rehabveckor oavsett var i landet du bor, men du ansvarar själv för din resa till och från rehabveckan. I dagsläget har vi avtal med tre samarbetsparter som utför rehabveckor på fyra olika orter: Falköping, Uppsala, Helsingborg och Skellefteå. Läs mer om våra samarbetsparter här.

 

 • Kan jag ta med en anhörig på rehabveckan?
  Nej, tyvärr är det inte möjligt att ta med en anhörig.

 

 • Jag har kronisk cancer. Vilket stöd finns för mig?
  Har du kronisk cancer ska du söka till en temavecka som är anpassad för kronisk cancer. Vi har valt detta upplägg baserat på tidigare års utvärderingar, där deltagare som hade kronisk cancer beskrev ett behov av att få träffa andra med kronisk cancer. Även rehabpersonalen rekommenderar att deltagare med kronisk cancer får en egen rehabvecka.

 

 • Vad klassas som kronisk cancer?
  Med kronisk cancer avses att man lever med en pågående cancersjukdom, även om sjukdomen för stunden kan vara i ett stabilt läge och utan behandling. Om du är osäker på hur din sjukdom definieras så fråga din läkare.

 

 • Jag har varit på en av era rehabveckor tidigare. Kan jag ansöka om att åka igen?
  På grund av den stora efterfrågan till våra rehabveckor prioriterar vi de som tidigare inte fått åka på någon rehabvecka. Vi beviljar plats på en rehabvecka max 1 gång/person. Har du deltagit i en av våra rehabveckor går det fortfarande bra att söka till våra digitala rehabprogram.

 

 • Jag har tidigare deltagit i ett digitalt rehabprogram hos er. Kan jag söka ett digitalt stöd igen?
  Ja, det kan du.

 

 • Jag har fått digitalt rehabstöd via er. Kan jag ändå söka till en rehabvecka med fysiska träffar?
  Ja, det kan du. Vi förstår att det digitala stödet inte kan ersätta en rehabvecka med fysiska träffar, utan det fungerar snarare som ett komplement till våra rehabveckor.
 • Hur väljer ni ut vilka som får åka på rehabvecka?
  Information om hur vi tillsätter rehabplatserna hittar du på sidan Tillsättning av platser.

 

 • Hur snabbt kan jag få en rehabplats?
  Det beror på hur många cancerdrabbade som ansöker, ställt till hur många vi har råd att hjälpa. CancerRehabFonden får inget statligt stöd, vi är helt beroende av gåvor för att kunna finansiera rehabiliteringsprogrammen. Ju fler som stöttar oss, desto fler kan vi hjälpa.

 

 • Jag har sökt till era rehabveckor flera gånger men inte fått någon plats. Varför?
  Det kan bero på flera saker:

  • Vissa rehabveckor är mer efterfrågade än andra, t.ex. har vi på våra bröstcancerveckor 10 sökande per plats.
  • Våra rehabveckor riktar sig till cancerdrabbade som är färdigbehandlade, vilket vi skriver i informationen på vår webbsida. Ett vanligt skäl till att ansökningar inte kan beviljas är att den sökande har pågående behandling eller nyligen har avslutat behandling.
  • Har man kronisk cancer ska man söka till en rehabvecka med tema kronisk cancer. Söker man istället till en annan rehabvecka kan vi inte bevilja ansökan.
  • Det allra vanligaste skälet till att sökande inte får en plats är att vi har fler sökande än vi har ekonomi att kunna hjälpa. CancerRehabFonden är en ideell organisation som är helt beroende av gåvor för att kunna finansiera rehabprogram. Ju fler som stöttar oss ekonomiskt, desto fler kan vi hjälpa.

 

 • När får jag besked om jag fått plats på en rehabvecka?
  Månaden efter att ansökningstiden gått ut får du besked angående om du har fått en plats eller inte. Vi tillsätter rehabveckorna i kronologisk ordning, vilket gör att vissa får besked tidigare än andra. Vi kontaktar dig via den e-post du angivit i din ansökan. Om du inte har någon e-post kan du be att få använda en familjemedlems eller väns, eller ta hjälp av en kurator. Var noga med att skriva rätt mejladress – skriver du fel e-post kommer inte informationen från oss fram till dig.

 

 • Vad händer när jag får plats på en rehabvecka?
  Månaden efter att ansökningstiden gått ut får du veta om du har beviljats en plats. Du måste då tacka ja eller nej till platsen. Fyra till sex veckor innan rehabveckan inleds kontaktas du av den rehabaktör som arrangerar rehabveckan. Då får du mer praktisk information om veckan.

TILLSÄTTNING AV PLATSER

Här hittar du en beskrivning av hur vi tillsätter platserna till våra rehabprogram.

Hittar du inte svar på det du undrar? Kontakta oss: