Ansökningsblankett - Rehabiliteringsprogram

Jag söker cancerrehabilitering genom CancerRehabFonden med anledning av:


CancerRehabFonden samlar in och behandlar dina personuppgifter i förenlighet med den Allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”). Läs mer om detta i vår Integritetspolicy. För att kunna hantera din rehabansökan lagrar CancerRehabFonden de hälsouppgifter som du lämnar i din ansökan. Då dessa uppgifter räknas som känsliga personuppgifter är vi extra noga med hur dessa behandlas och lagras. Vi har vidtagit skyddsåtgärder och har en högre säkerhet för de system/register där personuppgifterna behandlas och det är endast behörig personal som har tillgång till dessa. Vi kan komma att dela uppgifterna med de rehabaktörer som anordnar våra rehabveckor.