Stöd till barn med cancer

Stöd till barn med cancer

Idag överlever hela 85 procent av alla barn som drabbats av cancer. För bara fem år sedan låg samma siffra på 80 procent. Forskningen på barncancer har onekligen nått goda resultat, men forskare världen över kämpar outtröttligt för att nå en hundraprocentig siffra.

När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen, både känslomässigt och rent praktiskt i vardagen. Det är vanligt att föräldrarna går ner i arbetstid eller att de själva blir sjukskrivna. Det gör att många familjer tvingas strama åt sin hushållskassa och inte har råd att göra samma saker som andra familjer, t.ex. resa bort.

Att diagnostiseras med och behandlas för cancer är en oerhört tuff resa för barnet. Efter avslutad medicinsk behandling är det cancerdrabbade barnet ofta trött, både i kropp och själ. Det kan vara svårt att hänga med i skola, fritidsintressen och sociala aktiviteter.

För att hjälpa dessa familjer bekostar därför CancerRehabFonden återhämtningsresor och ger bidrag till terminsavgifter.

Här kan du läsa igenom våra kriterier för stöd till barn.

Återhämtningsresor

CancerRehabFonden bekostar återhämtningsresor för familjer där ett barn har eller har haft cancer. Vi vill hjälpa er att skapa nya minnen ihop, stunder då ni kan tänka på någonting annat och bara umgås. Att få komma iväg ett par dagar, få sola och bada eller träffa släkt och vänner, kan ge ny ork och energi till hela familjen. Resan beställs via en resebyrå som har avtal med CancerRehabFonden.

På grund av rådande omständigheter, med spridningen av coronaviruset, kan handläggningen av ansökningar ta längre tid än vanligt.

Ansökan återhämtningsresa

Du kan ansöka för barn och ungdomar under 18 år genom att ladda ned vår ansökningsblankett och följa instruktionerna.

Terminsavgifter för fysisk aktivitet

Allt mer forskning pekar på hur viktig fysisk aktivitet är för hälsan. Att få möjlighet att delta i en motionsaktivitet kan även stärka den psykiska hälsan, då man får träffa andra människor och känna samhörighet. 

CancerRehabFonden erbjuder familjer med cancerdrabbade barn bidrag till terminsavgifter så att barnen kan pröva på en fysisk aktivitet. Även lugnare motionsformer kan ha en positiv påverkan och barnen kan delta efter den förmåga de har.

På grund av rådande omständigheter, med spridningen av coronaviruset, kan handläggningen av ansökningar ta längre tid än vanligt.

Ansökan terminsavgift

Du kan ansöka för barn och ungdomar under 18 år genom att ladda ned vår ansökningsblankett och följa instruktionerna.