Barn med cancer

 

Vi bekostar återhämtningsresor för familjer med cancerdrabbade barn, samt ger bidrag till tekniska hjälpmedel som kan underlätta för barn.

Återhämtningsresa

När ett barn drabbas av cancer är det inte bara barnet som drabbas, utan hela familjen. Sjukdomstiden är påfrestande både fysiskt och psykiskt. Barnet och familjen påverkas även känslomässigt och ställs inför en helt ny vardag.

Familjer med cancerdrabbade barn påverkas ekonomiskt, då långa behandlingsperioder kan innebära sänkt eller utebliven inkomst för föräldrarna. Detta gör att många familjer tvingas strama åt sin hushållskassa och inte har råd att resa bort tillsammans. 

CancerRehabFonden kan hjälpa familjer som har barn med cancer att skapa stunder där de kan få tänka på någonting annat än sjukdom, stunder som läker och ger nya krafter. Att få komma iväg ett par dagar, få sola och bada eller träffa släkt och vänner, kan ge ny ork och energi till hela familjen.

CancerRehabFonden bekostar därför återhämtningsresor för familjer där ett barn har eller har haft cancer. Resan beställs via en resebyrå som har avtal med CancerRehabFonden.

Hjälp oss hjälpa fler barn och familjer genom att bli månadsgivare hos CancerRehabFonden.

Hjälpmedel

När ett barn drabbas av cancer är skolan viktig då den representerar vardag, kontinuitet och trygghet - där finns kompisarna och lärarna. CancerRehabFonden bekostar därför inköp av exempelvis en dator eller andra hjälpmedel som kan underlätta barnets skolarbete och kommunikation med kompisar även under längre sjukhusperioder. 

Ansök om hjälp

För att CancerRehabFonden ska kunna bevilja hjälp och stöd måste ansökan ske före bokning eller inköp. Vårdnadshavaren måste också vara medlem hos CancerRehabFonden - medlemsansökan.

Ansök om hjälp 
Ansökan skickas till CancerRehabFonden tillsammans med intyg från vårdgivare.
Kriterier för att få hjälp