Barn med cancer

 

Vi bekostar återhämtningsresor för familjer med cancerdrabbade barn, samt beviljar stöd till terminsavgifter för fysisk aktivitet för barn.

Återhämtningsresa

När ett barn drabbas av cancer är det inte bara barnet som drabbas, utan hela familjen. Sjukdomstiden är påfrestande både fysiskt och psykiskt. Barnet och familjen påverkas även känslomässigt och ställs inför en helt ny vardag.

Familjer med cancerdrabbade barn påverkas ekonomiskt, då långa behandlingsperioder kan innebära sänkt eller utebliven inkomst för föräldrarna. Detta gör att många familjer tvingas strama åt sin hushållskassa och inte har råd att resa bort tillsammans. 

CancerRehabFonden kan hjälpa familjer som har barn med cancer att skapa stunder där de kan få tänka på någonting annat än sjukdom, stunder som läker och ger nya krafter. Att få komma iväg ett par dagar, få sola och bada eller träffa släkt och vänner, kan ge ny ork och energi till hela familjen.

CancerRehabFonden bekostar därför återhämtningsresor för familjer där ett barn har eller har haft cancer. Resan beställs via en resebyrå som har avtal med CancerRehabFonden.

Terminsavgifter för fysisk aktivitet

Allt mer forskning pekar på hur viktig fysisk aktivitet är för hälsan. Att få möjlighet att delta i en motionsaktivitet kan även stärka den psykiska hälsan, då man får träffa andra människor och känna samhörighet. 

CancerRehabFonden erbjuder familjer med cancerdrabbade barn bidrag till terminsavgifter så att barnen kan pröva på en fysisk aktivitet. Även lugnare motionsformer kan ha en positiv påverkan och barnen kan delta efter den förmåga de har.

Hjälp oss hjälpa fler barn och familjer genom att bli månadsgivare hos CancerRehabFonden.