Medlemskap

Ett medlemskap hos oss öppnar upp flera dörrar. 

För att söka rehabilitering via CancerRehabFonden behöver du vara medlem i organisationen. 

Medlemsavgiften för år 2017 är 350 kronor. Det är även möjligt att skänka ett medlemskap till någon annan. Ta kontakt med oss för mer information - kontaktuppgifter

I det fall du registreras som ny medlem fr.o.m. 1 november, samt betalar avgiften, gäller ditt medlemskap även för påföljande kalenderår.

Ansök om medlemskapFör att kunna hantera din medlemskapsansökan och informera om CancerRehabFonden lagrar vi de uppgifter som du lämnar. Det gör vi enligt Personuppgiftslagen (PUL) vilket innebär att vi garanterar att dina uppgifter skyddas och inte lämnas ut till tredje part.