Min historia

Här kan du läsa berättelser från personer som deltagit på våra rehabveckor och hälsningar från familjer med cancerdrabbade barn som åkt på en återhämtningsresa.

”Vi är så glada och tacksamma att vi fick möjlighet att åka iväg!”

När Rosa var tre år drabbades hon av akut lymfatisk leukemi. Tack vare bidrag från våra givare kunde Rosa och hennes familj åka på en återhämtningsresa till Spanien.

Läs mer

”Jag känner mig både kroppsligt och själsligt stärkt”

Siw-Inger deltog på en av våra rehabveckor med tema gynekologisk cancer. Här berättar hon om hur veckan stärkte henne och att hon nu vågar sikta framåt igen.

Läs mer

”Rehabveckan har gett mig livsgnistan tillbaka”

Petra fick sin cancerdiagnos i april. Tack vare gåvor från våra givare kunde hon delta på en rehabvecka på Rehabcenter Sfären.

Läs mer

”Jag har lärt känna så många fina nya människor”

Här kommer en hälsning från Li, som fick möjlighet att åka på en av CancerRehabFondens rehabveckor på Lydiagården.

Läs mer

”Det har varit bomull för själen att få komma iväg ”

Maria deltog i en av våra rehabveckor på Rehabcenter Sfären. Här berättar hon om sin cancerresa och vad rehabiliteringen betydde för henne.

Läs mer