"Vi hade en fantastisk vecka"

I våras fick kollegorna Linda och Anna cancerrehabilitering på Bräcke Diakoni Sfären. Här berättar de om hur mycket det betyder att få samtala med andra som delar samma erfarenheter.

Linda och Anna på stavgång 

Det var en fantastisk möjlighet att under en vecka få fokusera på sitt eget välbefinnande och dessutom få göra det tillsammans med kvinnor som alla haft bröstcancer.

Rehabveckan vände sig till kvinnor i liknande ålder, vilket vi kände var bra. Det fanns många gemensamma beröringspunkter. Vi fick även möjligheten att som kollegor få göra denna resa tillsammans, vilket för oss var oerhört värdefullt.

Genom samtal, träning, mindfullness, kostråd och härliga promenader fick vi bearbeta det svåra vi gått igenom. Det var känslomässigt stort att få ta del av andras berättelser och upplevelser kring sjukdomen. Om vägen tillbaka till livet med en kropp som inte är sig lik efter tuffa behandlingar. Att få dela både gråt och skratt.

Det var skönt att kunna få vara sig själv och prata om allt svårt tillsammans med de som förstår på riktigt. Under veckan fick man möjlighet att berätta och bearbeta det svåra man gått igenom en gång till, vilket vi tror är en viktig del i bearbetning av traumat. Det kan förhoppningsvis med tiden hjälpa oss att få distans och gå vidare i livet.


Veckan har även möjliggjort ett socialt nätverk av vänner där vi fortsatt har kontakt och kan rådgöra med varandra i frågor som rör vårt mående. En av de bästa veckorna i vårt liv. 

Stort tack till CancerRehabFonden som gjorde detta möjligt.
Linda och Anna


Comments powered by Disqus