Frötuna-Gård-och-Retreat3

Frötuna Gård och Retreat

Frötuna Gård & Retreat ligger vackert beläget utanför Uppsala och bedriver kvalitetssäkrad cancerrehabilit- ering i samarbete med CancerRehabFonden. 

På Frötuna Gård & Retreat finns möjlighet att fokusera på nuet i en vacker naturmiljö med utrymme för eftertanke och reflektion. Alla cancerdrabbade är välkomna att ansöka och under vissa veckor arrangeras även temaveckor. Se planerade kursdatum här. 

Notera att Frötuna är beläget på en gård med grusvägar och att byggnaderna har trappor (ej hiss) så tillgängligheten är begränsad.

            Kost

CancerRehabFonden_Ikon_Mat_20160526

Kosten har en stor betydelse för den som genomgått en cancerbehandling och därför innehåller våra rehabprogram information och råd om kost. På Frötuna Gård & Retreat serveras näringsrik, genomtänkt och kärleksfullt tillagad i huvudsak vegetarisk kost (men även vilt från egna marker och fisk ) med hänsyn för miljö och säsong. 

 

CancerRehabFonden_Ikon_Yoga_20160526

Yoga 

Våra rehabiliteringsprogram på Frötuna Gård & Retreat präglas av lugn och yogan är ett naturligt inslag under veckorna. Exempelvis medicinsk yoga (en lugn och mjuk yoga), mindfulness, avslappningsövningar och andningsövningar. Målet är att skapa balans mellan kropp, själ och sinne.

CancerRehabFonden_Ikon_Samtal_20160526Samtal

Samtalen leds av Janet Hedendahl Carlsson som är legitimerad psykoterapeut. Att få samtala med människor i samma livssituation är för många deltagare en mycket uppskattad del av våra rehabprogam. 

 Planerade kursdatum

VeckaDatumTema
3419–23 augusti 2019Alla cancerformer
3816–20 september 2019Bröstcancer
4428 oktober – 1 november 2019Alla cancerformer

Mer information

För mer information, mejla eller ring programansvarig, leg. psykoterapeut och sjuksköterska, Janet Hedendahl Carlsson, telefon 0735-077 754, janet.hedendahl@gmail.com hemsida: www.kbt-janethedendahl.se

Läs mer om Frötuna Gård & Retreat på Frötuna Gård & Retreats hemsida