Lydiagården

Lydiagården erbjuder vackra miljöer som inbjuder till kreativitet och eftertanke. Rehabcentret bedriver kvalitetssäkrad cancerrehabilitering i samarbete med CancerRehabFonden. 

På Lydiagården får du som deltagare tillgång till en mängd olika föreläsningar, samtal och aktiviteter. Föreläsningar hålls av onkologläkare, sjukgymnast, sjuksköterskor samt sexolog kring fakta och föreställningar om cancer, fatigue (trötthet), samlevnad.

Det finns ett kreativitetsrum med möjlighet till skapande och kulturell verksamhet. Musikunderhållning erbjuds en gång i veckan. Den som har fått behandling mot cancer i botande syfte är välkommen att ansöka om vistelse. Rehabiliteringsprogrammet pågår under 5 dygn. Här ser du planerade kursdatum.

CancerRehabFonden_Ikon_Mat_20160526

Motion

Sjukgymnasten håller ett enklare program i varmvattenbassäng och vi erbjuder även tid för enskild konsultation med sjukgymnast.

 

CancerRehabFonden_Ikon_Yoga_20160526

 Yoga 

Sjukgymnasten undervisar i Qigong, basal kroppskännedom och yoga.

CancerRehabFonden_Ikon_Samtal_20160526 Samtal

Samtalen genomförs onkologläkare, kurator alternativt leg sjuksköterskor. Att få samtala med människor i samma livssituation är för många deltagare en mycket uppskattad del av våra rehabprogram. 

 Planerade kursdatum

VeckaDatumTema
Inga inplanerade veckor hösten 2019

Mer information

Läs mer på Lydiagårdens hemsida