Medlefors

Medlefors ligger i Skellefteå och bedriver i samarbete med CancerRehabFonden kvalitetssäkrad cancerrehabilitering. 

På Medlefors erbjuds ett brett programutbud med fokus på att ge deltagarna verktyg och metoder som kan hjälpa dem att hantera sin livssituation. Rehabprogrammet innehåller även föreläsningar och information. I lokalerna finns pool, bastu, gymnastikhall, rum för kreativt skapande och rum för ljusterapi. Alla cancerdrabbade är välkomna att ansöka. Se planerade kursdatum här.

CancerRehabFonden_Ikon_Mat_20160526

Motion

Exempel på fysiska aktiviteter är gymträning, vattengymnastik, stavgång och promenader.  

 

CancerRehabFonden_Ikon_Yoga_20160526

 Yoga 

På Medlefors erbjuds medicinsk yoga, mindfulness, minutmassage och kroppskännedom.

CancerRehabFonden_Ikon_Samtal_20160526 Samtal

Samtalen leds av en legitimerad psykolog. Att få samtala med människor i samma livssituation är för många deltagare en mycket uppskattad del av våra rehabprogam. 

CancerRehabFonden_Ikon_Samtal_20160526 Kost

Kosten har en stor betydelse för den som genomgått en cancerbehandling och därför innehåller våra rehabprogram information och råd om kost. 

 Planerade kursdatum

VeckaDatumTema
2011–15 majAlla cancerformer

Mer information

Läs mer på Medlefors hemsida: www.medlefors.se