Små steg gör stor skillnad

Små steg gör stor skillnad

Nya forskningsrön visar att all rörelse i någon form kan leda till ökad livskvalitet – och det kan bokstavligen räcka med att börja med små steg.

Yvonne Wengström, medlem i CancerRehabFondens vetenskapsråd, är ansvarig för OptiTrain studien, vars mål är att utvärdera effekterna av fysisk aktivitet för patienter med cancersjukdom under behandling. Ett studieområde som i sig är relativt nytt men som snabbt visat goda resultat. Nu vill hon sprida kunskapen till fler.

Yvonne Wengström, medlem i CancerRehabFondens vetenskapsråd

– Forskningen har utvecklats enormt mycket de senaste decennierna. Det var först i slutet av 1980-talet som det började forskas på motion för patienter med cancer. Nyligen genomfördes en sammanställning av cirka 700 studier på området som totalt omfattade ungefär 50 000 patienter. Resultatet visade att den fysiska aktiviteten bland annat var starkt symptomlindrande och ledde till minskad fatigue. Generellt sett en effektivare återhämtning.

Även de små rörelserna har märkbar effekt på kroppens återhämtning.

Att komma igång med motion under pågående cancerbehandling kan kännas långt borta för många. Yvonne menar dock att även de små rörelserna har märkbar effekt på kroppens återhämtning.

– Det handlar inte om att alla ska bli elitidrottare. Snarare ska man börja där man är, vara ärlig mot sig själv och inse sina begränsningar, men framförallt möjligheter. Det viktigaste är att man börjar med någon form av fysisk rörelse.

Hur kan man komma igång?

– Ta små steg, i dubbel bemärkelse. Sätt upp mål för dig själv. WHO har som riktlinje att vi ska röra oss minst 150 minuter i veckan. Det kan man exempelvis dela upp till 30 minuters promenad i rask takt fördelat på fem dagar. Ett första mål kan vara att klara av en sådan promenad i veckan och sedan bygga vidare utifrån det.

Vilken effekt ger motionen?

– Under cellgiftsbehandlingen minskar muskelstyrkan markant, vilket motion hjälper till att motverka. Det förbättrar även immunförsvaret och minskar risken för inflammation. Dessutom upplever patienterna mer energi i det långa loppet.

Om promenader inte är ett alternativ finns det andra former av fysisk aktivitet man kan göra. Dessutom finns det bra hjälpmedel om man har svårt att veta hur man ska gå tillväga. Yvonne berättar:

– Promenader är bara ett av många sätt för att börja röra på sig. Känner man sig manad kan man såklart också gå till gymmet, men det är långt ifrån det enda alternativet. Nuförtiden har vi stor hjälp av våra telefoner. Det finns flera olika typer av appar som tillhandahåller hemträningsprogram. Dessa ger tillgång till motionsscheman som kan anpassas efter ens egna förutsättningar.

– Var inte rädd för att prova, även om det kan kännas långt bort. Ta hjälp av en fysioterapeut om du känner dig osäker på vilken nivå du kan börja på. Och kom ihåg det viktigaste: Var snäll mot dig själv, avslutar Yvonne Wengström.