Tillsättning av platser

Tillsättning av platser

Vi får ofta frågor om hur vi tillsätter rehabplatserna. Vi måste ta hänsyn till flera faktorer och därför finns det inget kort svar på hur vi tillsätter platserna. De olika faktorer som spelar in listas nedan.

Datum då ansökan kom in

Generellt sett tillsätter vi platserna i kronologisk ordning och därför kan det vara en fördel att skicka in ansökan i god tid. Men vi måste samtidigt ta hänsyn till andra faktorer, så ansökans datum behöver inte vara avgörande.

Temaveckor

Ibland har vi temaveckor t.ex. bröstcancer eller kronisk cancer. Då går platserna för temaveckan till sökande som har just den diagnosen.

Öronmärkta stiftelsepengar

Vi är beroende av gåvor för att kunna finansiera vår rehabverksamhet. Ibland skänker stiftelser gåvor till oss som är öronmärkta för ett visst län och då innebär det att en eller några rehabplatser går till sökande från det länet.

Tillgänglighet

När vi tillsätter platser måste vi tänka på att den sökande ska ha förutsättningar för att klara av att delta på rehabveckan. På våra rehabiliteringsprogram krävs det att man själv ansvarar för sin hygien, medicinering och förflyttning. Tillgängligheten ser lite olika ut beroende på var rehabveckan hålls. T.ex. är Frötuna beläget på en gård med grusvägar och byggnader utan hiss.

På sidan Här finns vår rehab kan du läsa mer om hur tillgängligheten ser ut på respektive plats. Det är den sökandes ansvar att informera sig om tillgängligheten. Se till att du väljer att söka till en rehabvecka som passar dina fysiska förutsättningar.

Kronisk cancer

Sökande med kronisk cancer ska söka till en temavecka för kronisk cancer. Utvärderingar från tidigare rehabveckor har visat att det finns många fördelar med detta och att deltagarna då får ut mer av sin cancerrehabilitering.

Pga corona har vi hösten 2020 ingen sådan temavecka, utan har du kronisk cancer kan du istället söka vårt digitala stöd.

Efterfrågan

Vi får alltid in många ansökningar, men ofta är det några rehabveckor som får fler ansökningar än andra. Exempelvis är det väldigt många som ansöker till Foodpower, men lite färre som ansöker till Medlefors. Om du har ansökt till en rehabvecka men inte fått en plats beror det för det mesta på att det helt enkelt var fler sökande än det fanns platser.