Varför så få män?

Varför så få män?

Varför är det så få män som söker till vår cancerrehabilitering? Den frågan ställde vi till deltagarna på en rehabvecka för män med cancer.

Rehabveckan för män hölls på Rehabcenter Sfären i Solna, där åtta män deltog. En del män upplever att det är lättare att prata om sina känslor kring cancern tillsammans med andra män – därför anordnar CancerRehabFonden ibland temaveckor för män.

Av de 515 ansökningar vi fick in i maj kom endast sju procent från män. Samtidigt ser vi i utvärderingarna att männen är lika nöjda med sin rehabilitering som kvinnor. Prostatacancer är dessutom Sveriges vanligaste cancerform. Mot bakgrund av det är det konstigt att inte fler män söker rehab.

Deltagarna på rehabveckan för män kände inte igen sig i bilden av att män har svårt att be om hjälp. Samtidigt kunde de förstå varför många drar sig för att söka rehab. Det kan kännas jobbigt att prata känslor i grupp och män kan uppleva en press på att de ska klara sig själva.

De tyckte hela programmet för rehabveckan var bra, t.ex. dietistens upplägg med att laga mat tillsammans. Passen med yoga/mindfulness och stavgång var uppskattade och något som deltagarna kunde fortsätta med hemma. De var väldigt nöjda med mottagandet och personalens bemötande.

Behov av enskilda veckor för män

Alla i gruppen var överens om att det behövs enskilda rehabveckor för män. I en grupp med enbart män kände de sig trygga med att dela med sig av alla tankar och känslor, både kring sin oro men också kring sådant som sex- och samlevnad. De skulle inte ha känt sig bekväma att prata om det inför kvinnor. Några tog också upp att kvinnor ofta är bättre på att sätta ord på sina känslor, vilket kan göra att männen då sitter tysta bredvid.    

Gruppen tyckte att den viktigaste delen av cancerrehabiliteringen var samtalen, att få prata om alla känslor och tankar: ”Det handlar inte så mycket om det fysiska, det är ju bra att komma igång och röra på sig och så. Men viktigare att prata om det som händer inuti, att förstå och vidareutveckla sina tankebanor.”