CancerRehabFonden godkända för skattereduktion

CancerRehabFonden godkända för skattereduktion

Du kan få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor som du har gett till gåvomottagare som är godkända av Skatteverket.

CancerRehabFonden är godkända för skattereduktion vilket innebär att du som givare kan få skattereduktion för dina gåvor till oss. För att få skattereduktion måste varje gåva vara minst 200 kronor och du måste skänka minst 2 000 kronor på ett år till en organisation som är godkänd. Det är alltså inte bara gåvor till CancerRehabFonden som räknas. 

Med skattereduktionen kan du alltså öka din totala gåva under året och ge mer till CancerRehabFonden samtidigt som du får tillbaka en del av pengarna.

Om du till exempel ökar ditt sammanlagda gåvobelopp från 1 500 kronor till 2 000 kronor, så får du efter skattereduktionen tillbaka 500 kronor, och CancerRehabFonden (och andra organisationer du eventuellt ger till) får behålla hela gåvobeloppet. På så sätt blir dina gåvor under året mer värda och du kan hjälpa fler canceröverlevare tillbaka till livet.