Skattereduktion för gåvor till CancerRehabFonden

Skattereduktion för gåvor till CancerRehabFonden

Du kan få 3000 kronor i skattereduktion för penninggåvor till ideella organisationer.

  • Skattereduktion kan fås på alla gåvor på minst 200 kronor.
  • Du måste skänka minst 2 000 kronor sammanlagt under ett kalenderår.
  • Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet, högst 3 000 kronor per år. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år.

Du hittar mer information om skattereduktion på Skatteverkets webbplats.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA
Ekonomiansvarig
08-522 001 12