Vi är CancerRehabFonden

Alla cancerdrabbade ska ha rätt till rehabilitering

Idag lever nästan en halv miljon människor i Sverige som någon gång har fått en cancerdiagnos. Många av dem behöver mer hjälp än vad samhället erbjuder för att hitta tillbaka till sig själva.

Var tionde minut får någon cancer – det innebär att cirka 60 000 personer varje år får ett cancerbesked. De som drabbats vittnar om hur cancern inte bara påverkar kroppen, utan även innebär en stor psykisk påfrestning. Efter sjukdomstiden är det många som känner oro, ångest och en rädsla för att drabbas igen. Det kan vara svårt att komma tillbaka till vardagen och arbetslivet.

Rehabilitering kan hjälpa cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt, men vårdens resurser räcker inte till. Endast en mindre del av alla som drabbas av cancer erbjuds rehabilitering via sjukvården. Därför är CancerRehabFondens arbete så viktigt.

Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden insamlingsorganisation som erbjuder kostnadsfri rehabilitering och stöd till cancerdrabbade vuxna och barn. CancerRehabFonden är helt fristående från andra cancerorganisationer och får inga statliga bidrag, utan är beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Ju fler som stöttar oss, desto fler kan vi hjälpa.

Historik

Organisationen grundades 1978. Då var fokus att hjälpa både trafikskadade och cancerdrabbade, under namnet Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Ansökningar från trafikskadade minskade radikalt under det senaste decenniet, medan behovet av cancerrehabilitering bara ökade – därför bytte organisationen namn och inriktning 2013. Sedan dess heter vi CancerRehabFonden och fokuserar helt på att hjälpa cancerdrabbade tillbaka till livet.

Kvalitetsäkrad insamling 

Vi har ett 90-konto vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll bevakar att vår insamling sköts på ett etiskt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

CancerRehabFonden är även medlem i Giva Sverige, som tidigare hette FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Giva Sverige arbetar för kvalitetssäkring av insamlingsbranschen och för att insamlingar bedrivs transparent och etiskt.