Vi är CancerRehabFonden

Alla cancerdrabbade ska ha rätt till rehabilitering

Idag lever nästan en halv miljon människor i Sverige som någon gång har fått en cancerdiagnos. Många av dem behöver mer hjälp än vad samhället erbjuder för att hitta tillbaka till sig själva.

Var tionde minut får någon cancer – det innebär att cirka 60 000 personer varje år får ett cancerbesked. De som drabbats vittnar om hur cancern inte bara påverkar kroppen, utan även innebär en stor psykisk påfrestning. Efter sjukdomstiden är det många som känner oro, ångest och en rädsla för att drabbas igen. Det kan vara svårt att komma tillbaka till vardagen och arbetslivet.

Rehabilitering kan hjälpa cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt – men många står idag utan rehabilitering. Sjukvården har inte resurser att erbjuda rehabilitering till alla cancerdrabbade – därför behövs CancerRehabFonden.

Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden insamlingsorganisation som erbjuder kostnadsfri rehabilitering till cancerdrabbade. CancerRehabFonden är helt fristående från andra cancerorganisationer och får inga statliga bidrag, utan är beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Ju fler som stöttar oss, desto fler kan vi hjälpa.

Historik

Organisationen grundades 1978. Då var fokus att hjälpa både trafikskadade och cancerdrabbade, under namnet Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Ansökningar från trafikskadade minskade radikalt under det senaste decenniet, medan behovet av cancerrehabilitering bara ökade – därför bytte organisationen namn och inriktning 2013. Sedan dess heter vi CancerRehabFonden och fokuserar helt på att hjälpa cancerdrabbade tillbaka till livet.

Svensk Insamlingskontroll

Vi har ett 90-konto vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll bevakar att vår insamling sköts på ett etiskt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Här hittar du CancerRehabFondens nyckeltal för de senaste tre åren.

CancerRehabFonden är även medlem i Giva Sverige, som tidigare hette FRII – Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Giva Sverige arbetar för kvalitetssäkring av insamlingsbranschen och för att insamlingar bedrivs transparent och etiskt. 

Bli medlem i CancerRehabFonden 

Genom att bli medlem stöttar du vårt arbete årsvis. Medlemsavgiften för 2020 är 350 kr. Mejla oss och uppge ditt personnummer, namn och adress så skickar vi ett inbetalningskort till dig. Varmt tack för ditt stöd – tillsammans hjälper vi cancerdrabbade tillbaka till livet!

KONTAKTA OSS FÖR ATT BLI MEDLEM