Om oss

 

Vi är CancerRehabFonden

CancerRehabFonden är en religiöst och partipolitiskt obunden insamlingsorganisation som erbjuder kostnadsfri rehabilitering och stöd till cancerdrabbade vuxna och barn. Vi är helt fristående från andra cancerorganisationer och får inga statliga bidrag utan är beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser.

1 av 3 får cancer och totalt lever idag nära en halv miljon människor i Sverige som någon gång fått en cancerdiagnos. Varje år får ca 60 000 personer besked om att de har cancer - en var tionde minut. Att drabbas av cancer påverkar inte bara kroppen, det innebär även en stor psykisk påfrestning. Efter en cancersjukdom är det många som känner oro och ångest, är rädda för återfall och har svårt att komma tillbaka till vardagen och arbetslivet. Rehabilitering kan hjälpa cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt. 

Vårdens resurser räcker inte till för rehabilitering och endast en mindre del av alla som drabbas av cancer erbjuds rehabilitering via sjukvården. Därför är CancerRehabFondens arbete så viktigt - vi rehabiliterar cancerdrabbade.

Vår vision

Alla cancerdrabbade ska kunna få rehabilitering. 

Vår verksamhet

Hjälp till vuxna

Vuxna kan få stöd från oss i form av en veckolång vistelse på ett rehabiliteringsprogram med erfaren och legitimerad personal. Programmet innehåller bl.a. fysisk aktivitet, kostråd, samtal i grupp och individuellt och verktyg för att hantera ångest och stress. Läs mer om våra rehabiliteringsprogram

Hjälp till barn och ungdomar under 18 år

CancerRehabFonden bekostar återhämtningsresor för familjer med cancerdrabbade barn. Vi beviljar även stöd för terminsavgifter för fysisk aktivitet. Läs mer om vårt stöd till cancerdrabbade barn

Kvalitetsäkrad insamling 

Vi har ett 90-konto vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll bevakar att vår insamling sköts på ett etiskt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.
CancerRehabFonden är även medlem i FRII - Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. FRII arbetar för kvalitetssäkring av insamlingsbranschen och för att insamlingar bedrivs transparent och etiskt. 

Oberoende revisors bestyrkanderapport avseende efterlevnad av FRIIs kvalitetskod

Historik

Organisationen startade 1978 och fokuserade då på att hjälpa både trafikskadade och cancerdrabbade (Cancer- och Trafikskadades Riksförbund). Under det senaste decenniet har ansökningar från trafikskadade minskat radikalt, medan behovet av cancerrehabilitering bara ökar. Därför bytte organisationen namn och inriktning 2013 och heter sedan dess CancerRehabFonden och fokuserar helt på att hjälpa cancerdrabbade tillbaka till livet.

Vill du veta mer om vad cancerrehabilitering är? Se våra filmer där de som ansvarar för våra rehabprogram berättar om vad cancerrehabilitering innebär och hur en rehabvecka fungerar rent praktiskt.