Vi hjälper dig som
är cancerdrabbad.

Det här gör vi

CancerRehabFonden är en ideell organisation som samlar in pengar för att finansiera rehabprogram till vuxna cancerdrabbade.

Vår vision är att alla som drabbas av cancer ska kunna få rehabilitering. Vårt mål är att kunna hjälpa alla de som ansöker om cancerrehabilitering hos oss.

Vi är helt fristående från andra cancerorganisationer och får inga statliga bidrag, utan är beroende av gåvor från privatpersoner, företag och stiftelser. Ju fler som stöttar oss, desto fler cancerdrabbade kan vi hjälpa.

Det är viktigt för oss att följa upp vår verksamhet och höra vad rehabdeltagarna tycker om programmen. Efter varje rehabiliteringsprogram skickar vi därför en utvärderingsenkät som deltagarna får fylla i.

Utvärdering - enkätsvar 2023

Rehabilitering till cancerdrabbade

Varje år får fler än 60 000 personer i Sverige cancer. Tack vare forskningens framsteg är det allt fler som överlever sjukdomen, vilket har gjort att behovet av cancerrehabilitering ökar. 

Att genomgå en cancerbehandling innebär en stor påfrestning för både kropp och själ och kan leda till biverkningar såsom fatigue (extrem trötthet), smärta och nervskador. Det är även vanligt med psykologiska följdtillstånd som ångest och en rädsla för återfall. Det kan vara svårt att komma tillbaka till vardagen och många cancerdrabbade behöver hjälp och stöd för att komma vidare.

Sjukvårdens resurser räcker inte till

Rehabilitering hjälper cancerdrabbade att återhämta sig fysiskt och psykiskt – men många står idag utan rehabilitering. Sjukvården har inte resurser att erbjuda cancerrehabilitering till alla som behöver det. Bland våra rehabdeltagare är det endast 1 av 4 som uppger att de erbjudits rehabilitering av vården. Därför är CancerRehabFondens arbete så viktigt – vi finns där när samhällets resurser inte räcker till.

Riktlinjer för vår verksamhet

Vi är måna om att våra rehabiliteringsprogram håller hög kvalitet och vi utgår från det nationella vårdprogram för cancerrehabilitering som tagits fram av Regionala Cancercentrum i samverkan. Utifrån det har vi tagit fram riktlinjer för vår rehabverksamhet såsom kostråd, motion, samtal och information.  

Historik

Organisationen grundades 1978. Då var fokus att hjälpa både trafikskadade och cancerdrabbade, under namnet Cancer- och Trafikskadades Riksförbund. Med åren minskade antalet ansökningar från trafikskadade radikalt, medan behovet av cancerrehabilitering bara ökade – därför bytte organisationen namn och inriktning 2013. Sedan dess heter vi CancerRehabFonden och fokuserar helt på att hjälpa cancerdrabbade tillbaka till livet.

Svensk Insamlingskontroll och Giva

Vi har ett 90-konto vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll bevakar att vår insamling sköts på ett etiskt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Här hittar du CancerRehabFondens nyckeltal för de senaste tre åren

CancerRehabFonden är även medlem i Giva Sverige, som är en branschorganisation för tryggt givande. Giva arbetar för kvalitetssäkring av insamlingsbranschen och för att insamlingar bedrivs transparent och etiskt.

Bli medlem i CancerRehabFonden

Genom att bli medlem stöttar du vårt arbete årsvis. Medlemsavgiften är 350 kronor. Mejla oss och uppge ditt personnummer, namn och adress så skickar vi ett inbetalningskort till dig. Varmt tack för ditt stöd – tillsammans hjälper vi cancerdrabbade tillbaka till livet!