Låt ditt stöd leva vidare genom en testamentsgåva

Låt ditt stöd leva vidare genom en testamentsgåva

Kanske funderar du över hur det blir, den dag som du inte finns kvar längre. Det är bara du som kan bestämma hur du vill att dina tillgångar ska tas tillvara på efter din bortgång, även om bröstarvingar har rätt till minst hälften. Om inga barn eller barnbarn finns med i bilden tillfaller hela ditt arv Allmänna Arvsfonden.

Att skriva ett testamente är ett bra sätt att förbereda dig själv och dina närstående på hur du önskar fördela ditt arv. Många skriver in en organisation i sitt testamente för att kunna bidra till välgörande ändamål även efter sin bortgång.

Genom att skänka en testamentsgåva till CancerRehabFonden lever ditt stöd vidare. Tack vare din gåva kan fler cancerdrabbade få den hjälp de behöver för att återhämta sig fysiskt och psykiskt. Vi erbjuder vuxna stöd genom rehabprogram ledda av legitimerad personal. Programmen innehåller gruppsamtal med terapeut, kostråd, fysisk aktivitet och avslappningsövningar.

Läs mer om hur du testamenterar till CancerRehabFonden i vår testamentesguide

HAR DU FRÅGOR? KONTAKTA VÅR GIVARSERVICE