Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får om CancerRehabFondens verksamhet, rehabprogram, ansökningsprocess och kronisk cancer.

Om CancerRehabFonden

Nej. Vi är en ideell organisation. CancerRehabFonden får inga statliga bidrag utan är beroende av gåvor från privatpersoner, stiftelser och företag. Vi tillhör inte den offentliga vården och du behöver därmed inte remiss för att ansöka hos oss.

Vi erbjuder kostnadsfritt rehabilitering till vuxna cancerdrabbade. Hos oss kan den som har haft cancer ansöka om att få delta i ett veckolångt rehabiliteringsprogram.

Nej, vi betalar inte ut bidrag. Hos oss kan den som har haft cancer ansöka om att delta i ett kostnadsfritt rehabiliteringsprogram.

Nej. CancerRehabFonden är en fristående cancerorganisation och de pengar vi samlar in finansierar rehabilitering för cancerdrabbade. Vi samlar alltså inte in pengar till forskning.

Vi får organisationsbidrag från Cancerfonden, vilket vi är mycket tacksamma för.

CancerRehabFonden är en insamlingsorganisation som samlar in pengar för att kostnadsfritt kunna erbjuda rehabiliteringsprogram till cancerdrabbade. Ju fler som stöttar oss, desto fler kan vi hjälpa. Du som vill stötta vårt arbete och hjälpa fler cancerdrabbade tillbaka till livet kan exempelvis bli månadsgivare eller starta en egen insamling.

Bli månadsgivare >

Starta egen insamling >

CancerRehabFonden har inte möjlighet att ta emot volontärer, då vi inte har några arbetsuppgifter som är passande för volontärer.

Om våra rehabiliteringsprogram

Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. I våra rehabiliteringsprogram ingår därför en blandning av aktiviteter med fokus på både kropp och själ: gruppsamtal med psykolog eller terapeut, kostråd, fysisk aktivitet, yoga och mindfulness.

Vi erbjuder rehabiliteringsprogram till vuxna cancerdrabbade. Våra program riktar sig till dig som är färdigbehandlad.

Med färdigbehandlad menar vi:

  • Att cancerbehandlingen i form av kirurgi, cellgifter, strålning eller immunterapi är avslutad. Fortsatt hormonbehandling vid bröstcancer, med syfte att förhindra återfall, räknas inte som pågående cancerbehandling.
  • Att det inte finns någon påvisad kvarvarande cancersjukdom (detta gäller inte sökande med kronisk cancer).
  • Att man har återhämtat sig från akuta biverkningar som blodbrist och nedsatt immunförsvar.

 

Det ska ha gått minst 6 månader mellan avslutad behandling och startdatum för det rehabprogram du söker till. För att ha bästa möjliga förutsättningar för att tillgodogöra dig rehabiliteringen behöver du ha återhämtat dig från en del av de biverkningar som behandlingen ger.

På våra program måste du själv kunna

  • sköta din hygien (t.ex. klä på dig och duscha själv)
  • sköta din medicinering
  • förflytta dig

Tillgängligheten ser olika ut beroende på var rehabveckan hålls. Om du använder rullstol eller rollator ska du söka till en rehabvecka på Rehabcenter Mösseberg eller Medlefors.

Vi samarbetar med flera rehabutförare som genomför våra rehabprogram på olika orter runt om i landet. Du väljer själv till vilket program och ort du söker.

Våra rehabutförare >

Ja. När du skickar in din ansökan väljer du vilken ort/vecka du söker till.

Nej. Vi beviljar plats på ett rehabiliteringsprogram max 1 gång per person. På grund av den stora efterfrågan på våra rehabiliteringsprogram måste vi prioritera de sökande som tidigare inte deltagit i våra program.

Med färdigbehandlad avses att cancerbehandlingen i form av kirurgi, cellgifter, strålning eller immunterapi är avslutad, det finns ingen påvisad kvarvarande cancersjukdom, och man har återhämtat sig från akuta biverkningar som blodbrist och nedsatt immunförsvar. Fortsatt hormonbehandling vid bröstcancer, med syfte att förhindra återfall, räknas inte som pågående cancerbehandling.

Generellt är det så att flertalet patienter är medtagna efter avslutad behandling, de kan bland annat ha nedsatt immunförsvar och blodbrist, liksom en ofta förlamande trötthet. Det är naturligtvis individuellt, men vi kan inte göra individuella bedömningar av varje ansökan. För att ha bästa möjliga förutsättningar för att tillgodogöra sig rehabiliteringen behöver man ha återhämtat sig från en del av de biverkningar som behandlingen ger.

CancerRehabFonden är en ideell organisation med begränsade resurser. Vi är inte en del av den offentliga vården och kan inte ersätta sjukvårdens insatser. Vi vet att rehabilitering behövs även före och under cancerbehandling – men vi har inte den specialistkompetens och de resurser som krävs för det. Därför har vi valt att fokusera på de cancerdrabbade som är färdigbehandlade. Det i sig är en oerhört stor målgrupp. Före och under en cancerbehandling så har man en läkarkontakt. Men när behandlingen är slut upplever många att de ”kastas ut” från sjukvården och de känner sig ensamma och saknar stöd. Därför fokuserar CancerRehabFonden på att erbjuda rehabilitering efter cancer – vi finns som ett stöd efter att sjukvårdens insatser har upphört.

Nej, det är tyvärr inte möjligt att ta med en anhörig på våra program.

Om ansökningsprocessen

Två gånger per år – en gång på vårterminen och en gång på höstterminen – öppnar CancerRehabFonden ansökan till rehabiliteringsprogrammen. Du ansöker då digitalt på vår webbplats. Inga intyg eller bilagor behövs, men det är viktigt att du tydligt beskriver din hälsa.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kan du hålla dig uppdaterad kring när nästa ansökningsperiod påbörjas.

Generellt sett tillsätter vi platserna i turordning baserat på det datum och klockslag då ansökan kom in. Därför är det en fördel att skicka in ansökan i god tid. Men vi måste samtidigt ta hänsyn till andra faktorer, så ansökans datum behöver inte alltid vara avgörande.

Så tillsätter vi platser >

Behovet av cancerrehabilitering är oerhört stort och vi får varje ansökningsperiod in hundratals ansökningar. Om du har sökt till ett rehabiliteringsprogram men inte fått en plats beror det för det mesta på att det helt enkelt var fler sökande än det fanns platser.

Månaden efter att ansökningstiden gått ut får du besked per e-post angående om du har fått en plats eller inte. Du måste då tacka ja eller nej till platsen. Vi tillsätter ett rehabiliteringsprogram i taget, vilket gör att vissa får besked tidigare än andra.

Vi kontaktar dig via den e-post du angivit i din ansökan. Om du inte har någon e-post kan du be att få använda en familjemedlems eller väns, eller ta hjälp av en kurator. Var noga med att skriva rätt e-post – skriver du fel kommer inte informationen från oss fram till dig.

Fyra till sex veckor innan programmet hålls kontaktas du av den rehabutförare som anordnar rehabiliteringsprogrammet. Du får då mer praktisk information.

Våra rehabutförare >

Behovet av cancerrehabilitering är oerhört stort och vi får varje ansökningsperiod in hundratals ansökningar. Om du har sökt till ett rehabiliteringsprogram men inte fått en plats beror det för det mesta på att det helt enkelt var fler sökande än det fanns platser.

Våra rehabiliteringsprogram riktar sig till cancerdrabbade som är färdigbehandlade, vilket vi skriver i informationen på vår webbplats. Ett vanligt skäl till att ansökningar inte kan beviljas är att den sökande har pågående behandling eller precis har avslutat behandlingen.

Om du har sökt vid flera tillfällen men inte fått någon plats är du välkommen att kontakta oss. Tillsammans kan vi prata igenom dina tidigare ansökningar och ge råd inför kommande ansökan. Vi har telefonttid måndag till fredag kl. 9.00-12.00 och du kan även mejla oss på info@cancerrehabfonden.se

Tips till dig som inte fick plats
Centrum för cancerrehabilitering erbjuder rehabilitering till personer som har behov av specialiserad rehabilitering efter cancersjukdom (remiss krävs). En del patientorganisationer har rehabilitering för sina medlemmar, t.ex. Bröstcancerförbundet. Kontakta din patientförening och hör vilka möjligheter som finns. Mer information om hur du kan få cancerrehabilitering kan du hitta på 1177:s webbplats.

Centrum för cancerrehabilitering >

Bröstcancerförbundet >

1177:s sida om cancerrehabilitering >

Kronisk cancer

Med kronisk cancer menas att cancersjukdomen inte kan botas, men att dess spridning kan hejdas eller bromsas. Patienter med kronisk cancer kan med rätt mediciner leva i många år. Om du är osäker på hur din sjukdom definieras så fråga din läkare.

Ja, vi tar emot sökande med kronisk cancer. Har du kronisk cancer rekommenderar vi att du söker till en temavecka som är anpassad för kronisk cancer. Tidigare rehabdeltagare med kronisk cancer har beskrivit att de fick ut mer av rehabiliteringen när de fick träffa andra deltagare med kronisk cancer. Du kan även ansöka till någon av våra övriga program – du måste själv göra bedömningen om vad du tror passar dig bäst.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss:
info@cancerrehabfonden.se 
08-522 001 00 (telefontid vardagar 9.00-12.00)