Få skattereduktion
på gåvor till ideella
organisationer.

Skattereduktion för gåvor till CancerRehabFonden

Du kan få upp till 3000 kronor i skattereduktion för penninggåvor till ideella organisationer.

  • Skattereduktion kan fås på alla gåvor på minst 200 kr.
  • Du måste skänka minst 2000 kr sammanlagt under ett kalenderår.
  • Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet, högst 3 000 kronor per år. Det motsvarar gåvor på totalt 12 000 kronor per år.

Du hittar mer information om skattereduktion på Skatteverkets webbplats