Rehab för dig som
har haft cancer.

Vår cancerrehabilitering

CancerRehabFonden erbjuder veckolånga rehabiliteringsprogram där du som cancerdrabbad får återhämta dig fysiskt och psykiskt.

Våra rehabiliteringsprogram pågår vanligtvis måndag till fredag. Vårt mål är att du ska få med dig verktyg och metoder som hjälper dig att hantera din livssituation. Att få träffa andra cancerdrabbade, som alla har varit med om samma sak, är ofta en stärkande erfarenhet och en viktig del av rehabiliteringen.

Våra rehabiliteringsprogram innehåller:

  • Fysiskt aktivitet. Att röra på sig, även om det bara är lite grann, har stor effekt för vårt välmående. Fysisk aktivitet som yoga, stavgång eller vattengymnastik kan vara en start. Rehabpersonalen stöttar dig.
  • Samtal. Vi vet hur viktigt det är att få träffa och prata med andra cancerdrabbade, som alla har varit med om samma sak. Därför innehåller våra program gruppsamtal ledda av psykolog eller terapeut.
  • Kostråd. Eftersom kosten har en så stor betydelse för vårt mående ingår alltid kostråd i våra program. När du kommer hem hoppas vi att du är inspirerad till att laga mat som både smakar och gör gott.
  • Yoga och mindfulness. Efter cancer är det vanligt att uppleva ångest och tampas med en rädsla för återfall. Under rehabveckan får du hjälp med att hantera de känslor som kommer efter att den medicinska behandlingen har avslutats.

CancerRehabFonden samarbetar med flera rehabutförare som genomför våra rehabiliteringsprogram på olika orter i landet.

Våra rehabutförare

Ansökan

En gång per termin öppnar ansökan till våra rehabiliteringsprogram.

Ansök om cancerrehabilitering

Vanliga frågor och svar