Vi är helt beroende
av gåvor för att kunna
finansiera vår rehab.

Tillsättning av platser

Generellt sett tillsätter vi rehabplatser i turordning baserat på det datum och klockslag för när ansökan kom in.

Behovet av cancerrehabilitering är oerhört stort och vi får varje ansökningsperiod in hundratals ansökningar. Om du har sökt till ett rehabiliteringsprogram men inte fått en plats beror det för det mesta på att det helt enkelt var fler sökande än det fanns platser. CancerRehabFonden är en liten ideell organisation som är helt beroende av gåvor för att kunna finansiera cancerrehabilitering. Ju fler som stöttar oss ekonomiskt, desto fler kan vi hjälpa.

Ansökans datum och klockslag

Generellt sett tillsätter vi platserna i turordning baserat på det datum och klockslag för när ansökan kom in. Det kan därför vara en fördel att skicka in din ansökan i god tid.

Temaveckor

Ibland har vi temaveckor för kronisk cancer och då går platserna för temaveckan till sökande med kronisk cancer.

Tillgänglighet

När vi tillsätter platser måste vi tänka på att den sökande ska ha förutsättningar för att klara av att delta på programmet. På våra rehabiliteringsprogram krävs det att man själv ansvarar för sin hygien, medicinering och förflyttning. Tillgängligheten ser lite olika ut beroende på vilken ort man sökt till. T.ex. är Rehabcenter Mösseberg tillgänglighetsanpassat, medan Frötuna Gård och Retreat är beläget på en gård med grusvägar och byggnader utan hiss.

På sidan ”Våra rehabutförare” kan du läsa mer om hur tillgängligheten ser ut på respektive ort. Det är den sökandes ansvar att informera sig om tillgängligheten.

Våra rehabutförare

Öronmärkt stiftelsebidrag

Vi är beroende av gåvor för att kunna finansiera vår rehabverksamhet. Ibland skänker stiftelser gåvor till oss som är öronmärkta för ett visst län och då innebär det att en eller några rehabplatser går till sökande från det länet.