Betydelsen av civilsamhällets roll

Pressklipp | 2024-03-13

Betydelsen av civilsamhällets roll

”Fem debattörer från CancerRehabFondens vetenskapliga råd ställer sig frågan: förstår riksdag och regering fullt ut betydelsen av civilsamhällets roll för den svenska välfärden?”

Debattartikel i Dagens Medicin 2024-03-12