Tydliga politiska ambitioner – men går de att lita på?

Pressklipp | 2022-09-16

CancerRehabRapporten 2022 - ny rapport

PRESSMEDDELANDE 2022-09-16

I CancerRehabRapporten 2022 framgår att politiker på tre olika nivåer uppvisar ett ökat engagemang för cancerrehabilitering.

  • På EU-nivå arbetar man med en ny cancerstrategi för unionen och en tydlig skillnad mot den förra är att frågor om livskvalitet efter den akuta sjukdomsperioden spelar en större roll.
  • För statens räkning är socialministern i den nu avgående regeringen Lena Hallengren tydlig i en intervju: rehabiliteringen måste bli bättre och staten är redo att skjuta till pengar för det.
  • Ett urval av regioner redovisar i rapporten sina planer och även de beskeden andas en insikt om att läget på cancerrehab-området inte är bra utan kräver nya tag.

Lena Hallengren hänvisar till de årliga förhandlingar som förs mellan staten och SKR och påpekar att man i den senaste identifierat två förbättringsområden där staten gått in med extra pengar: att den berörda personalen ska vara bättre utbildad och att vårdens kvalitetssystem ska bli bättre på att fånga upp vilka metoder som verkligen fungerar.

Regionerna redovisar i sina svar en rad initiativ. Region Västmanland har genom en omfördelning av resurser kunnat starta en cancerrehabiliteringsenhet och infört multidisciplinära konferenser. Region Skåne har startat ett tvåårigt projekt i syfte att bygga upp en digital mottagning för cancerrehabilitering för att öka tillgängligheten.

CancerRehabFondens generalsekreterare Pia Watkinson gläds men är samtidigt luttrad:

– Det är klart att det här känns bra för oss som arbetar i civilsamhället för att hjälpa människor med olika fysiska och psykiska problem efter en cancersjukdom. Men vi har hört politiska löften förr, som det inte blivit så mycket av. I den verklighet vi möter har patienterna än så länge sett mycket lite av denna nya beslutsamhet. Vi ställer alltid frågan till personer som deltar i våra aktiviteter om de erbjudits rehabilitering från sina ordinarie kontakter i vården. En mycket liten andel svarar ja. Tvärtom möter vi ofta en förtvivlan över hur svårt det är att få hjälp.

– Nu måste politikerna verkligen leverera, säger Pia Watkinson. Kan de utsatta människor, vars liv kunde bli mycket bättre med rehabilitering, lita på löftena den här gången?

Här kan du ladda ned CancerRehabRapporten 2022

För mer information

Pia Watkinson, generalsekreterare CancerRehabFonden
0734-03 04 30