Fler cancerdrabbade kvinnor måste få möjlighet till rehabilitering

Aktuellt | 2022-03-08

Fler cancerdrabbade kvinnor måste få rehabilitering

Generalsekreterare Pia Watkinson skriver om de hundratals cancerdrabbade kvinnor som söker rehabilitering hos CancerRehabFonden varje år.

På den internationella kvinnodagen förra året berättade jag om kvinnorna som söker till våra cancerrehabveckor. Om hur de samtidigt som de ska återhämta sig efter en svår sjukdom prioriterar andras behov framför sina egna, och om hur de inte fått det rehabiliteringsstöd av vården som de skulle behöva. Tyvärr har inget ändrats sedan dess.

Majoriteten av de som söker till rehabveckorna, 95 procent, är fortfarande kvinnor. De kommer från hela landet och har stark livsvilja och kämpaglöd, men de behöver stöd för att få livet att fungera igen efter cancern.

Cancerdrabbade kvinnor beskriver hur de sköter om familjen med barn och tonåringar och tar hand om sina gamla föräldrar. De berättar om hur de också tar ansvar för närståendes oro. Många av kvinnorna är sjukskrivna, har ofta ensam vårdnad om barn, och flera skriver om skilsmässa i samband med cancerbeskedet.

De lever med en rädsla för återfall, en kropp som inte fungerar som förut och fatigue – en trötthet som de inte kan vila bort. De beskriver hur de önskar att de kunde få tid för sina egna behov och att få träffa andra som delar deras erfarenheter.

Jag önskar att alla cancerdrabbade kvinnor fick rehabilitering av sjukvården, men tyvärr räcker resurserna inte till och det är därför
CancerRehabFonden finns.

På våra rehabveckor får deltagarna träffa legitimerade dietister, yogainstruktörer och psykologer eller terapeuter. De lär sig om hur kost och motion påverkar och kan hjälpa kroppen efter sjukdom, och får öva på metoder för att hantera ångest och stress. I grupperna kan de dela tankar och reflektioner med andra i samma situation.

I våra utvärderingar berättar kvinnorna om hur det professionella stödet, och mötet med andra drabbade, har hjälpt dem tillbaka till livet efter sjukdomen. Förra året skrev jag att det borde vara självklart att alla cancerdrabbade kvinnor får den möjligheten. Det tycker jag fortfarande.

Pia Watkinson
Generalsekreterare