Stort tack Kavli för donationen på 948 491 kr!

Givare | 2019-10-16

Stort tack Kavli för donationen på 948 491 kr!

Kavlifonden delar varje år ut sitt överskott till välgörande ändamål.

Kavlikoncernen ägs av den ideella stiftelsen Kavlifonden, vars syfte är att förvalta och dela ut koncernens överskott till välgörande ändamål.

Två år i rad har vi blivit utvalda av Kavlis medarbetare till att vara med i utdelningen på drygt tre miljoner norska kronor.

Stort tack för donationen på 948 491 kronor 2019 och varmt tack till alla engagerade medarbetare som röstade på oss! Hela 30 % av medarbetarna röstade på CancerRehabFonden.